​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

IVF-behandling i frisk behandling (Reagensglasbehandling)

​Information om reagensglasbehandling (IVF) i frisk behandling på Fertilitetsklinikken på Herlev Hospital.

Hvem kan behandles med IVF


I offentligt regí tilbydes 3 gennemførte IVF eller ICSI- behandlinger med oplægning af et befrugtet æg i frisk cyklus, eller i alt 5 stimulationsforsøg. 
Hertil kommer behandling med frosne/optøede befrugtede æg, hvis det har været muligt at fryse overskudsæg i forbindelse med behandlingen. 

Med hensyn til brug af frosne befrugtede æg gælder følgende: 
  • Har man æg i fryseren, skal disse bruges før opstart af ny frisk behandlingscyklus. 
  • Vi tilbyder ikke ny frisk behandling efter at kvinden er fyldt 41 år. Dette gælder ikke for anvendelse af frosne æg, som kan anvendes indtil kvinden fylder 46 år.
Princippet bag reagensglasbefrugtning er i meget korte træk:
  • Æggestokkene stimuleres med hormoner, så der udvikles et passende antal modne æg
  • Æggene færdigmodnes med en ægløsningssprøjte
  • Efter lokalbedøvelse, tømmes ægblærerne med en nål, via et stik gennem skedevæggen
  • Æggene befrugtes i laboratoriet med IVF eller ICSI
  • Et befrugtet æg tilbageføres til livmoderen, via et blødt kateter gennem livmoderhalskanalen

Du kan læse mere om æg og sædceller her.

Opstart af reagensglasbehandling (IVF)

Ved start på behandling, får du lavet en ultralydsskanning af æggestokkene og livmoderslimhinden, og du får recept på medicin til hele behandlingsforløbet.   

Vi udleverer de materialer du skal bruge når du skal stikke dig og de patientinformationer der er relevante for din behandling. Vi udleverer et skema med din personlige plan for behandling. Behandlingsforløbet bliver gennemgået af en sygeplejerske, som også underviser i injektionsteknik.

Vi anvender forskellige stimulationsbehandlinger, afhængig af hvad vi vurderer vil være bedst for dig. Nedenfor har vi beskrevet de to mest anvendte: En kort behandling og en lang behandling.


En sjælden gang sker det at vi må afbryde eller ændre behandlingen.

 Det kan være, hvis ægblærerne ikke vokser som forventet. Det kan også være at æggestokkene udvikler flere æg end forventet, så der er risiko for overstimulation. 

Endelig kan kvinden eller manden blive syg med feber (f.eks. influenza) under behandlingen.

Ægløsningssprøjten og ægudtagningen

Når ægblærerne har en passende størrelse, planlægger vi, hvornår du skal tage ægløsningssprøjten. Det er oftest mellem 8.-12. stimulationsdag. 

Ægudtagningen foregår 1½ døgn efter du har taget ægløsningssprøjten. På den aftalte dag møder du/ I i Fertilitetsklinikken kl. 8 eller 9, hvor også sædprøven afleveres / klargøres i laboratoriet.  Æggene befrugtes med sædceller senere samme dag. 

Brug af partners sæd       

Hvis æggene skal befrugtes med din mands sæd, udleverer vi et bæger til sæden.
Sædprøven kan laves hjemme eller her i klinikken.
Vi anbefaler at manden har sædudløsning dagen før ægudtagningen, så sædprøven der opsamles på ægudtagningsdagen består af "friske" sædceller.

TESA

Hvis sædcellerne skal hentes ud direkte fra testiklerne, kan du læse mere om dette i pjecen: TESA = TEstikulær Sperm Aspiration.

Brug af donorsæd og donoræg


Hvis æggene skal befrugtes med donorsæd, har vi i forvejen lavet alle aftaler og har sæden klar. 

Det er også muligt at bruger donoræg, såfremt der er brug for dette. Læs mere om brug af æg- og sæddonor her.


Befrugtning af æggene

Ved IVF lægges æggene i hver sin skål og tilsættes 100.000 sædceller, hvorefter en enkelt sædcelle trænger ind i ægget og befrugter det.
Ved ICSI (Intra Cytoplasmatisk Sperm Injektion) befrugtes æggene ved at injicere en enkelt sædcelle ind i hvert æg.
 
Dagen efter ægudtagningen starter du på progesteron, som forbereder slimhinden til at modtage det befrugtede æg. Progesteron er et naturligt hormon , som kvinden i en normal, ustimuleret cyklus selv ville danne.
Ved IVF-behandling anvendes progesteron rutinemæssigt og tages som vaginaltabletter (Lutinus eller Cyclogest), vaginalgel (Crinone) eller injektion (Prolutex). Progesteron tages i 2 uger.

Ægoplægning og efterfølgende behandling


5 døgn efter ægudtagningen lægges 1 befrugtet æg op i livmoderen.

Du skal have fyldt blære ved ægoplægningen.

I ca. 10 % af de tilfælde, hvor vi udtager æg, sker der imidlertid ingen befrugtning eller deling af æggene. Der kan derfor ikke oplægges æg i den pågældende cyklus. Vi kender som regel ikke årsagen til det. Nogen gange kan det være pga. sædkvaliteten, andre gange skyldes det måske umodne eller overmodne æg.

Frysning af befrugtede æg


Har I mere end et fint befrugtet æg, kan vi tilbyde frysning af de resterende æg. Det er imidlertid kun æg, som er af den bedste kvalitet, der tåler frysning. Nogle par vil opleve at blive informeret om, at de har æg, som er befrugtede og delte, men som ikke bliver nedfrosset.

Opgørelser viser, at omkring 50% får frosset ét eller flere æg. 
  
Behandlingen med optøede æg ”tæller ikke med” i de maksimalt 3 forsøg, der tilbydes i offentligt regi. Derfor øges den samlede sandsynlighed for graviditet, hvis der er overskud af æg til frysning. ​

Underskrive erklæring

I skal underskrive en erklæring, både før frysning og før optøning af æggene.
 
Hvis du/I har befrugtede æg i fryseren, skal du/I selv være opmærksomme på at vi kun må opbevare dem til kvinden fylder 46 år jf. aktuel lovgivning. Herefter bliver æggene destrueret.

Når du/I ønsker at anvende disse æg, kræver det ikke en ny henvisning. Kontakt os blot på telefonen. Det eneste der kræves inden opstart af frysebehandling er at sidste smear / celleprøve fra livmoderhalsen er under 3 år gammel, samt en blodprøve for TSH (stofskiftehormon) indenfor det sidste år.

En ny lov gør det muligt for kvinden, at anvende befrugtede æg efter mandens død, såfremt han har givet sit samtykke til det.
 

Ca. 16 dage efter ægudtagningen skal du have taget en blodprøve (måling af graviditetshormonet hCG). Datoen aftales, inden I går hjem efter ægoplægningen.

Du kan få taget graviditetsblodprøven på alle hospitaler og blodprøveambulatorier i Region H og Region Sjælland. Du vælger selv. Nogle steder skal du bestille tid. Du kan finde information om åbningstider og evt. tidsbestilling på www.regionh.dk/blodproever.

Hvis du får taget blodprøven inden kl. 9, kan du få resultatet samme dag. 
Når vi har svaret, ringer vi til dig. 
Du kan evt. også ringe til os kl. 13-14 på telefon 38 68 48 70.

 Du skal altid have taget en graviditetsprøve, uanset om du tror, at du er gravid eller ej.

Selvom der er kommet blødning, kan man i få tilfælde godt være gravid alligevel. Ofte vil en sådan graviditet blot være biokemisk, dvs. et tidligt anlæg, der går til grunde af sig selv. Andre gange (1%) sidder graviditeten i æggelederen og kan føre til en alvorlig situetion med smerter og blødning i bughulen.

Det er naturligvis bedst, at der ikke kommer blødning i disse dage, men der er også eksempler på, at graviditetsprøven er positiv og graviditeten er helt normal, selv om der har været en del blødning.

Positiv graviditetstest

Er graviditetstesten positiv, får du tid til graviditetsskanning 3-4 uger senere, hvor du vil være i 7.-8. uge..
Såfremt alt ser fint ud her, vil I normalt blive afsluttet, den dag der udføres graviditetsskanning. Såfremt der er særlige forhold, f.eks. tvillinger, foretages normalt en ekstra skanning ca. 2 uger senere.

Negativ graviditetstest

Vi er klar over, at det er meget svært at modtage et negativt svar. Hvis I føler, at vi kan hjælpe jer i denne situation, er I velkomne til at bede om en samtale, hvor vi kan tale situationen igennem.

Hvornår du kan starte op på en ny fertilitetsbehandling, afhænger af hvilken behandling du skal i.

  
  • Den korte behandling: Ny behandling kan påbegyndes efter 1 pausemåned, dvs. ved den 2. menstruation efter ægudtagningen.
  • Den lange behandling: Ny behandling kan påbegyndes på 21. dagen i cyklus efter ægudtagningen.
  • Behandling med frosne æg kan påbegyndes efter 1 pausemåned efter en frisk behandling eller umiddelbart efter en behandling med frosne æg.

Afslutning fra Fertilitetsklinikken

 Hvis I ikke opnår graviditet efter de maksimale 3 oplægninger af friske æg, foreslår vi, at I ringer herind og aftaler en tid til en fælles samtale, hvor vi kan gennemgå behandlingsforløbet. Her kan vi bl.a. rådgive jer med hensyn til, om vi vil anbefale at I tager flere forsøg i den private sektor.
Hvis I ikke ønsker en afsluttende samtale, vil vi bede jer om alligevel at ringe herind og meddele, at I ikke ønsker yderligere. Vi vil så afslutte jeres forløb på fertilitetsklinikken.
Redaktør