TESA (Testikulær Sperm Aspiration)

Information til mandlig partner, om metoden TESA, hvor man henter sædceller direkte fra testiklerne.

Tidspunkt for behandling

Du skal møde til TESA

________dag d. ________/ ________, kl. ________

Hvornår laver man TESA?

Med metoden TESA, er det ofte muligt at finde sædceller i testiklerne og anvende disse til befrugtning.

Hvis vi endnu ikke ved om du producerer levende sædceller, kan TESA laves diagnostisk, inden vi starter på at stimulere kvindens ægudviklingen ved reagensglasbefrugtning.

Hvis vi allerede ved, at du har fine sædceller i testiklerne, laves TESA i forbindelse med reagensglasbehandlingen samme dag, som sædcellerne skal bruges til befrugtning med ICSI-metoden.

Selve udtagningen med bedøvelse

Da testiklerne er meget følsomme, får du lagt lokalbedøvelse inden udtagningen af sædceller. Bedøvelsen sprøjter vi ind i testiklen med en tynd nål. Det vil spænde, og du kan få følelsen af, at det trækker op i lysken.

Efter få minutter virker lokalbedøvelsen, og med en nål udtager lægen en lille vævsprøve fra testiklen. Selve udtagningen er stort set smertefri.

Du har også mulighed for at få morfinpræparatet Rapifen (= Alfentanil) intravenøst. Medicinen kan give dig hjertebanken og du kan blive lidt døsig/svimmel af medicinen, men du er hele tiden vågen. Hvis du har fået Rapifen må du ikke selv køre bil hjem, da medicinen har en sløvende effekt resten af døgnet.

Bioanalytikeren undersøger straks prøven i laboratoriet. Afhængigt af om de har fået tilstrækkeligt væv, vil vi tage en prøve mere.

Efter behandlingen

For at vi kan sikre, at du har det godt og ikke bløder efter prøvetagningen, bør du hvile dig på afdelingen i en halv time efter udtagningen.

For at forhindre blødning skal du undgå hård fysisk aktivitet i de første par dage.

Hvis du får smerter, kan du tage smertestillende tabletter i form af Paracetamol (Panodil, Pinex, Pamol) eller Kodimagnyl. Hvis du får stærkere smerter, skal du kontakte Fertilitetsklinik eller Akutmodtagelsen via 1813

Sjældne komplikationer

I de fleste tilfælde har man det fint allerede dagen efter, men i sjældne tilfælde vil udtagningen kunne mærkes i op til et par uger efter.

I sjældne tilfælde kan man få blødning i og hævelse af testiklen. Hvis du oplever dette eller får feber eller stærke smerter, er det vigtigt, at du kontakter Fertilitetsklinikken eller Akutmodtagelsen via 1813, så du kan få stoppet blødningen.

Når der laves TESA, anvendes altid ICSI (Intra Cytoplasmatisk Sperm Injektion) til befrugtning af æggene.

Æggene befrugtes i laboratoriet ved injektion af en enkelt sædcelle i hvert æg (= ICSI).

Vi ved i dag, at der hos nogle mænd med svært nedsat sædkvalitet findes små forandringer i kromosomerne. Enkelte af disse mænd vil desuden have øget disposition for udvikling af kræft i testiklerne. Derfor tilbyder vi mænd med svært nedsat sædkvalitet, en særlig udredning. Udredningen foregår på Rigshospitalet og kan foretages sideløbende med fertilitetsbehandlingen.

Omkring udredningen:

  • Dispositionen for udvikling af kræft i testiklerne kan vurderes ved ultralydsskanning af testiklerne. Giver denne scanning mistanke om, at der kan være disposition for det, henviser vi til urologisk afdeling, som tager en lille vævsprøve fra testiklen (en biopsi), som endeligt kan af- eller bekræfte denne disposition.
  • Hvad angår forandringerne i kromosomerne, er vi i stand til at kortlægge nogle af disse ved en gen - og kromosomanalyse (blodprøve). Selv om disse undersøgelser er normale, må vi regne med, at der hos nogle kan være forandringer i andre gener, vi endnu ikke kender, men som er ansvarlige for den nedsatte sædkvalitet.

Undersøgelser af børn født efter ICSI har vist, at drenge kan nedarve disse forandrede kromosomer og dermed få samme problem som deres far, både hvad angår den nedsatte fertilitet, og hvad angår øget dispositionen for udvikling af kræft i testiklerne.

Donor back-up?

Selvom du er grundigt udredt, og du har fået foretaget en diagnostisk TESA forud for selve IVF/ICSI-behandlingen, kan man i nogle tilfælde opleve, at det ikke er muligt at udtage sædceller.
Derfor bør I før behandlingen have taget stilling til, om de udtagne æg, hvis denne situation opstår, skal befrugtes med donorsæd. Det er ikke nogen forudsætning, at I ønsker dette, det er bare rart at have taget stilling til det.

Redaktør