​​​​​​​​​​​​

Behandling med frosne befrugtede æg (IVF)

​Information til dig der har været i IVF behandling og fik nedfrosset ét eller flere befrugtede æg. 

  • Befrugtede æg, som er frosset efter 1. oktober 2015, i forbindelse med fertilitetsbehandling, kan anvendes indtil kvinden fylder 46 år.

  • Desuden er muligt at anvende de befrugtede æg, efter at kvinden fylder 46 år, hvis æggene flyttes til et andet EU land, som lever op til vævsdirektivets kriterier, og hvor lovgivningen tillader længere opbevaring. I skal selv sørge for transporten og dække alle omkostninger 
  • Flytningen af de befrugtede æg skal være planlagt og aftalt med klinikkens laboratorieleder senest 3 måneder før kvinden fylder 46 år. Læs mere om dette under "Praktisk information​".

Frysning af befrugtede æg

Har I mere end et fint befrugtet æg ved reagensglasbehandling, kan vi tilbyde nedfrysning af de resterende æg, som udvikler sig til blastocyster. 

Blastocyster er befrugtede æg, som har udviklet sig i 5 eller 6 dage. Det er imidlertid kun æg, som er af den bedste kvalitet, der tåler nedfrysning. Ca. 50 %  får nedfrosset ét eller flere æg.  De sidste 50 % har ikke "overskud" af æg, der kan nedfryses.​

Når de frosne æg optøs, vil nogle æg gå tabt pga. fryse-tø processen, men vi har æg til oplægning hos 95 %.

Behandlingen med optøede æg "tæller ikke med" i de maksimalt 3 forsøg, der tilbydes i offentligt regi.

Hvornår kan de frosne befrugtede æg anvendes?

Hvis du/I er i gang med fertilitetsbehandling på Herlev Fertilitetsklinik, og har æg i fryseren, vil din/jeres næste behandling være tilbagelægning af et optøet æg. Det er således ikke muligt at starte på en frisk IVF/ICSI behandling, hvis du/I har æg i fryseren.

Hvis du lige har gennemgået en frisk IVF/ICSI behandling, skal du vente en pause-måned, før du kan tilmelde dig  behandling med et frossent æg.

Hvis I har fået et barn ved IVF-behandling og derudover har fået nedfrosset befrugtede æg, kan I bruge de optøede æg indtil kvinden fylder 46 år. I disse tilfælde er det således muligt at få mere end et barn ved IVF-behandling i offentligt regi.

Hvis/når I ønsker at anvende jeres frosne æg, ringer i blot til klinikken. I behøver ikke en ny henvisning og der er ikke ventetid. 

Undersøgelser inden behandling med frosne befrugtede æg kan påbegyndes.

Det​ eneste der kræves, inden behandlingen kan påbegyndes, er at der foreligger:

  • Svar på en celleprøve fra livmoderhalsen/smear, indenfor de sidste 3 år 
  • Svar på en blodprøve for TSH (stofskiftehormon) indenfor det sidste år.

Fertilitetsloven og underskrifter

I skal underskrive en erklæring før nedfrysning og optøning af æggene.

Fertilitets-loven tillader opbevaring af befrugtede æg indtil kvinden fylder 46 år. Herefter skal vi destruere æggene. Vi skal også destruere æggene, hvis I som par går fra hinanden.

OBS! I skal selv være opmærksomme på at bruge de frosne befrugtede æg, inden kvinden fylder 46 år - eller aftale flytning af disse senest 3 måneder forinden. Læs mere under "Praktisk information​".

En ny lov gør det muligt for kvinden, at anvende befrugtede æg efter mandens død, såfremt han har givet skriftligt samtykke til dette.

Hvordan går det børnene?

Erfaringer fra udlandet viser, at der ikke er øget forekomst af misdannelser hos børn født efter graviditet med optøede æg.

Hvordan er resultaterne?

Du kan se resultater her

Hvordan foregår behandlingen med frosne befrugtede æg rent praktisk

Starttidspunkt i forhold til tidligere behandling

Efter en frisk IVF-behandling, skal der være en pausemåned, inden en behandling med frosne æg kan begyndes.
Efter en behandling med frosne æg, behøver der ikke være en pausemåned.

Tilmelding til brug af frosne befrugtede æg

Du kan tilmelde dig behandling alle dage i ugen. Ring gerne første menstruationsdag. Se venligst aktuel telefontid under kontakt.
Hvis I er et par, er det en god idé, at I begge møder til den første konsultation, da det er vigtigt, at vi får begges tilladelse og underskrift. 

Hvis kvinden møder alene, sender vi samtykkeerklæringen til partnerens e-​boks. Kvinden kan herefter medbringe samtykket til næste konsultation.

Et nedfrosset befrugtet æg skal optøs og oplægges i livmoderen midt i menstruationscyklus. 

Der er flere muligheder, når man skal bruge et befrugtet æg fra fryseren:

  • Man kan lægge et optøet æg op i din naturlige cyklus. Du får en ægløsningssprøjte, når den ledende ægblære er moden, og får lagt æg op en uge senere.
  • Man kan  forbehandle slimhinden med Østrogen og Progesteron, og lægge æg op når slimhinden er tilpas udviklet. 
  • Man kan stimulere den ledende ægblære med FSH injektioner. Du får en ægløsningssprøjte, når den ledende ægblære er moden, og får lagt æg op en uge senere.​
Nedenfor ses forløbet, når vi er klar til at planlægge ægoplægningen.
Antal æg til oplægning

Vi tør ét æg ad gangen. Klarer ægget ikke optøningen, vil vi, hvis der er flere æg i fryseren, tø det næste indtil der er et egnet æg. Du/I kan således risikere, at der ved optøningen, ikke er æg, som kan anvendes, og at behandlingen derfor ikke kan gennemføres. 

Vi oplægger kun ét æg per cyklus.

Redaktør