Behandling med frosne æg (IVF)

​Information til dig der har været i IVF behandling og fik nedfrosset ét eller flere befrugtede æg. 

​Frysning af befrugtede æg

Har I mere end et fint befrugtet æg ved reagensglasbehandling, kan vi tilbyde nedfrysning af de resterende æg, som udvikler sig til blastocyster. 

Blastocyster er befrugtede æg, som har udviklet sig i 5 eller 6 dage. Det er imidlertid kun æg, som er af den bedste kvalitet, der tåler nedfrysning. Ca. 50 %  får nedfrosset ét eller flere æg.  De sidste 50 % har ikke "overskud" af æg, der kan nedfryses.​

Når de frosne æg optøs, vil nogle æg gå tabt pga. fryse-tø processen, men vi har æg til oplægning hos 95 %.

Behandlingen med optøede æg "tæller ikke med" i de maksimalt 3 forsøg, der tilbydes i offentligt regi.

Hvornår kan de frosne befrugtede æg anvendes?

Hvis du/I er i gang med fertilitetsbehandling på Herlev Fertilitetsklinik, og har æg i fryseren, vil din/jeres næste behandling være tilbagelægning af et optøet æg. Det er således ikke muligt at starte på en frisk IVF/ICSI behandling, hvis du/I har æg i fryseren.

Hvis I har fået et barn ved IVF-behandling og derudover har fået nedfrosset befrugtede æg, kan I bruge de optøede æg indenfor 5 år efter, at de er nedfrosset. I disse tilfælde er det således muligt at få 2 børn ved IVF-behandling i offentligt regi.

Hvis/når I ønsker at anvende jeres frosne æg, ringer i blot til klinikken. I behøver ikke en ny henvisning og der er ikke ventetid. Det eneste der kræves er en celleprøve fra livmoderhalsen/smear, indenfor de sidste 3 år.

Fertilitetsloven og underskrifter

I skal underskrive en erklæring før nedfrysning og optøning af æggene.

Fertilitets-loven tillader opbevaring af befrugtede æg i 5 år. Herefter skal vi destruere æggene. Vi skal også destruere æggene, hvis I som par går fra hinanden.

OBS! I skal selv være opmærksomme på at bruge de frosne æg inden de 5 år er gået.

En ny lov gør det muligt for kvinden, at anvende befrugtede æg efter mandens død, såfremt han har givet skriftligt samtykke til dette.

Det er desuden muligt at anvende de befrugtede æg efter de 5 år, hvis æggene flyttes til en klinik udenfor Danmark, som lever op til vævsdirektivets kriterier.

Hvordan går det børnene?

Erfaringer fra udlandet viser, at der ikke er øget forekomst af misdannelser hos børn født efter graviditet med optøede æg.

Hvordan er resultaterne?

Du kan se resultater her

Hvordan foregår behandlingen med frosne æg rent praktisk

Starttidspunkt i forhold til tidligere behandling

Efter en frisk IVF-behandling, skal der være en pausemåned, inden en behandling med frosne æg kan begyndes.
Efter en behandling med frosne æg, behøver der ikke være en pausemåned.

Tilmelding til brug af frosne æg

Du tilmelder dig behandling på første hverdag efter menstruation start.
Hvis I er et par, er det en god idé, at I begge møder til den første konsultation, da det er vigtigt, at vi får begges tilladelse og underskrift. 

Et nedfrosset befrugtet æg skal optøs og oplægges i livmoderen midt i menstruationscyklus. 

Man kan behandle i en naturlig cyklus, hvor slimhinden i livmoderen udvikler sig selv. Vi vil imidlertid oftest anbefale, at slimhinden forbehandles med Østrogen og Progesteron, dvs. i stimuleret cyklus.

Antal æg til oplægning

Vi tør ét æg ad gangen. Klarer ægget ikke optøningen, vil vi, såfremt der er flere æg i fryseren,tø det næste indtil der er et egnet æg. Du/I kan således risikere, at der ved optøningen, ikke er æg, som kan anvendes, og at behandlingen derfor ikke kan gennemføres. 

Vi oplægger kun ét æg per cyklus.

Redaktør