Behandling med frosne æg (IVF)

​Information til dig der har været i IVF behandling og fik nedfrosset ét eller flere befrugtede æg. 

Vedr. aftale om ophævelse af 5-års-grænsen for opbevaring af frosne befrugtede æg.

Pr. 18. oktober 2020 gælder følgende:

  • Befrugtede æg, der nåede 5-års grænsen før den 18. oktober 2020, er blevet destrueret.
  • Befrugtede æg, der når 5-års grænsen fra og med 18. oktober 2020, opbevares stadig, da vi forventer at aftalen om forlængelse af udløbstiden, indtil kvinden fylder 46 år, vedtages som lov indenfor den nærmeste tid.
  • Det gælder stadig, at det desuden er muligt at anvende de befrugtede æg, efter at kvinden fylder 46 år, hvis æggene flyttes til et andet EU land, som lever op til vævsdirektivets kriterier, og hvor lovgivningen tillader længere opbevaring. I skal selv sørge for transporten og dække alle omkostninger.
  • https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2020/Oktober/Ny-politisk-aftale-ophaever5-aars-graense-for-nedfrysning-af-aeg.aspx

Nedenstående information vil herefter blive justeret i henhold til den nye lovgivning.

Frysning af befrugtede æg

Har I mere end et fint befrugtet æg ved reagensglasbehandling, kan vi tilbyde nedfrysning af de resterende æg, som udvikler sig til blastocyster. 

Blastocyster er befrugtede æg, som har udviklet sig i 5 eller 6 dage. Det er imidlertid kun æg, som er af den bedste kvalitet, der tåler nedfrysning. Ca. 50 %  får nedfrosset ét eller flere æg.  De sidste 50 % har ikke "overskud" af æg, der kan nedfryses.​

Når de frosne æg optøs, vil nogle æg gå tabt pga. fryse-tø processen, men vi har æg til oplægning hos 95 %.

Behandlingen med optøede æg "tæller ikke med" i de maksimalt 3 forsøg, der tilbydes i offentligt regi.

Hvornår kan de frosne befrugtede æg anvendes?

Hvis du/I er i gang med fertilitetsbehandling på Herlev Fertilitetsklinik, og har æg i fryseren, vil din/jeres næste behandling være tilbagelægning af et optøet æg. Det er således ikke muligt at starte på en frisk IVF/ICSI behandling, hvis du/I har æg i fryseren.

Hvis I har fået et barn ved IVF-behandling og derudover har fået nedfrosset befrugtede æg, kan I bruge de optøede æg indenfor 5 år efter, at de er nedfrosset. I disse tilfælde er det således muligt at få 2 børn ved IVF-behandling i offentligt regi.

Hvis/når I ønsker at anvende jeres frosne æg, ringer i blot til klinikken. I behøver ikke en ny henvisning og der er ikke ventetid. Det eneste der kræves er en celleprøve fra livmoderhalsen/smear, indenfor de sidste 3 år.

Fertilitetsloven og underskrifter

I skal underskrive en erklæring før nedfrysning og optøning af æggene.

Fertilitets-loven tillader opbevaring af befrugtede æg i 5 år. Herefter skal vi destruere æggene. Vi skal også destruere æggene, hvis I som par går fra hinanden.

OBS! I skal selv være opmærksomme på at bruge de frosne æg inden de 5 år er gået.

En ny lov gør det muligt for kvinden, at anvende befrugtede æg efter mandens død, såfremt han har givet skriftligt samtykke til dette.

Det er desuden muligt at anvende de befrugtede æg efter de 5 år, hvis æggene flyttes til en klinik udenfor Danmark, som lever op til vævsdirektivets kriterier.

Hvordan går det børnene?

Erfaringer fra udlandet viser, at der ikke er øget forekomst af misdannelser hos børn født efter graviditet med optøede æg.

Hvordan er resultaterne?

Du kan se resultater her

Hvordan foregår behandlingen med frosne æg rent praktisk

Starttidspunkt i forhold til tidligere behandling

Efter en frisk IVF-behandling, skal der være en pausemåned, inden en behandling med frosne æg kan begyndes.
Efter en behandling med frosne æg, behøver der ikke være en pausemåned.

Tilmelding til brug af frosne æg

Du tilmelder dig behandling på første hverdag efter menstruation start.
Hvis I er et par, er det en god idé, at I begge møder til den første konsultation, da det er vigtigt, at vi får begges tilladelse og underskrift. 

Et nedfrosset befrugtet æg skal optøs og oplægges i livmoderen midt i menstruationscyklus. 

Der er flere muligheder, når man skal bruge et æg fra fryseren:

  • Man kan lægge et optøet æg op i din naturlige cyklus, hvor slimhinden i livmoderen udvikler sig selv.
  • Man kan  forbehandle slimhinden med Østrogen og Progesteron, dvs. i stimuleret cyklus. 
  • Man kan stimulere med FSH injektioner.

Antal æg til oplægning

Vi tør ét æg ad gangen. Klarer ægget ikke optøningen, vil vi, såfremt der er flere æg i fryseren,tø det næste indtil der er et egnet æg. Du/I kan således risikere, at der ved optøningen, ikke er æg, som kan anvendes, og at behandlingen derfor ikke kan gennemføres. 

Vi oplægger kun ét æg per cyklus.

Redaktør