​​​​​

Klinikker, sengeafsnit, børne- og ungemodtagelse og 1813: børnelægevagten