Børne- og Ungemodtagelsen

​Alle akutte og planlagte indlæggelser modtages i vores børne- og ungemodtagelse. 
Afhængigt af hvordan barnet har det, vurderes det, om barnet skal observeres for en kortere periode, komme igen næste dag eller indlægges med det samme.

​​​​​​​​​​​​

20/6-21: Børne- og Ungemodtagelsen flytter ind i Herlev Hospitals nye flotte byggeri.
Indgang via Borgmester Ib Juuls Vej 101.

Henvisning til Børne- og Ungemodtagelsen

Vi har åbent hele døgnet og modtager børn og unge, der er henvist fra egen læge eller via akuttelefonen 1813 til børnelægevagten. 
Børne- og Ungemodtagelsen tager sig af børn og unge under 18 år med sygdom. 

Børn og unge med skader på arme og ben, samt flænger der evt. skal sys:

  • Børn 0-2 år henvises til Børne- og Ungemodtagelsen
  • Børn over 2 år og unge henvises til Akutmodtagelsen.

Ved ankomsten

Når I ankommer, skal I henvende jer til sekretæren i receptionen. 

Alle patienter vil gennemgå en hurtig vurdering, når de ankommer til Børne- og Ungemodtagelsen. Derefter bliver de enten fordelt til at blive set af børnelægevagten eller til en mere indgående undersøgelse:

"Fast track"

Her tages der hånd om helt oplagte sygdomstilfælde, som blærebetændelse, halsbetændelse og lignende. 

Mere indgående undersøgelse

Undersøgelsen vil evt. omfatte blodprøver, røntgenbilleder og lignende. Behandlingen bliver startet op allerede under opholdet i Børnemodtagelsen. 
Hvis det vurderes, at barnet eller den unge skal have yderligere undersøgelser og behandling, vil det blive indlagt på et af Børne- og Ungeafdelingens sengeafsnit.

Plejepersonalet vil i samråd med lægen observere, informere og evt. starte en behandling op, inden barnet bliver set af en læge.

Ventetid

Man kan opleve ventetid i Børne- og Ungemodtagelsen:
  • ​De mest alvorligt syge patienter vil altid blive behandlet først, så man kan ikke forvente at blive behandlet i den rækkefølge, man kommer.
  • Ventetiden afhænger også af, hvem der skal hjælpe dig – den rette fagperson kan være optaget af en mere syg patient.
Personalet gør, hvad de kan for at undgå ventetiden. Vi beder derfor om jeres forståelse, og takker på forhånd for tålmodigheden!

Svar på prøver og undersøgelser

Nogle prøver/undersøgelser er der svar på samme dag, andre kan tage flere dage. 
Når svarene er kommet, bliver der taget stilling til om de giver anledning til yderligere undersøgelse eller behandling. 

Er der behov for yderligere undersøgelse eller behandling vil familien blive ringet op af en læge eller en sygeplejerske. 

Er prøvesvarene normale, kontaktes familien ikke.

Kørsel

Familien skal selv sørge for hjemtransporten efter besøget i Børne- og Ungemodtagelsen.  Det gælder også i de tilfælde, hvor hospitalet har sørget for transporten til Børne- og Ungemodtagelsen.

Henvendelse efter hjemkomst

Efter besøget i Børne- og Ungemodtagelsen, kan man henvende sig i op til 24 timer, hvis barnet bliver mere sygt eller man har spørgsmål. 
Ring altid til os først, så kan vi forberede barnets ankomst og nå at finde journalen frem.

Efter 24 timer, skal man kontakte egen læge.

Ved planlagte indlæggelser

Barnet undersøges, og der optages en journal, hvorefter barnet vil blive fulgt til sengeafsnittet af en sygeplejerske.

Forberedelse af barnet

Ved planlagte indlæggelser er det godt at forberede barnet ved at tale med det om, hvad der skal ske. Biblioteket har gode bøger, man kan bruge til forberedelsen.

Hvis I har mulighed for det, så medbring venligst:

  • "Barnets bog"
  • vaccinationsbog
  • medicin, som jeres barn anvender (evt. NES-spacer)
  • evt. underholdning: 1 stk. yndlingslegetøj, iPad, læsestof...
  • evt. læsestof til de voksne
  • evt. mad til den voksne (vi har til patienterne).​​

Vær opmærksom på at medbragte ting er på eget ansvar.

Dem I kan møde  

Vi er læger, sygeplejersker, sygehjælpere og sekretærer.

Herlev Hospital er også et uddannelsessted. Der er mange i uddannelse inden for lægevidenskab, sygepleje og en række andre fag. Det kan derfor synes som om, at der i perioder er meget personale, men det er ikke alle, der har tilladelse til selvstændigt at varetage patientbehandlingen.​​

Redaktør