​​​​​​​​​​​​​​​

Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1 og klinik 1

​Sengeafsnit og klinik for syge nyfødte og for tidligt fødte børn​. Tidligere hed afsnittet Neonatalafsnit.

​Børnene på Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1

Vi har mellem 700 og 800 børn indlagt og året. 

Det drejer sig om:​

 • Børn der er født for tidligt. Hos os har vi børn, der er født fra uge 28+0, og som vejer fra ca. 1000 g ved fødslen
 • Børn der er syge ved fødslen
 • Børn hvor der er psyko-sociale problemstilling i familien, som skal afklares inden de kan komme hjem

Og hvis vi har plads, indlægges også:

 • ​Børn op til 3-4 mdr. med infektioner, vejrtrækningsbesvær eller som ikke spiser og vokser som de skal

Fælles for børnene er, at de alle har brug for specialpleje, observation og behandling. 
Det kan bl.a. være på grund af:

 • vejrtrækningsproblemer
 • iltmangel under fødslen
 • kramper
 • infektioner
 • gulsot
 • manglende vækst
 • problemer med blodsukkeret
 • trivsels- og ernæringsproblemer
 • stofskiftesygdom
 • misdann​elser
 • kromosomfejl
 • Vi støtter forældre/barn-relationen
 • Vi støtter med at få ​amningen godt i gang

Børn født før uge 28+0, børn med behov for respirator-behandling eller børn med hjertemisdannelser eller kirurgiske sygdomme overflyttes til Rigshospitalets Afdeling for Intensiv Behandling af Nyfødte og Mindre Børn. Efter endt behandling på Rigshospitalet henter vi børnene tilbage til Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1. 

Når vi modtager børn fra andre hospitaler, tester vi om der er begrundet mistanke om virus eller alvorlige infektioner. Indtil vi har fået svaret, skal I som familie regne med at være isoleret på enestue.

Hvor længe er børnene indlagt?

Det varierer meget og kan være fra få døgn til flere måneder. Det afhænger helt af det enkelte barns sygdom og situation.​

​​​Hvad vi kan tilbyde jer som forældre

 • At mor eller far indlægges sammen med barnet. Vi tilbyder mad til den indlagte forælder.
 • Et tæt samarbejde omkring pleje og pasning
 • Hjælp til at se og tolke og handle på barnets udtryk
 • Støtte jer i at få tæt kontakt med jeres barn
 • Råd og vejledning i forbindelse med amningen
 • Oplæring til selv at give barnet sondemad hvis der er behov for det.

Tilbud om tidligt hjemmeophold (THO)

De børn, som er i trivsel og ikke har brug for døgn-overvågning, kan komme på det, vi kalder tidligt hjemmeophold (THO). Det betyder, at I kan være derhjemme sammen med jeres barn og stadig have mulighed for at ringe til os hele døgnet eller møde op i afsnittet. 

Inden hjemsendelsen vil forældrene have modtaget grundig vejledning, og man bliver fulgt tæt af THO-sygepeljersker, der kommer i hjemmet for at støtte forældrene og se til, at barnet trives som det skal.
Læs mere om tidligt hjemmeophold (THO)​ 

Dem I vil møde

På afsnittet vil I møde læger, sygeplejersker, sygehjælpere, sosu-assistenter samt lægekretærer.
​Desuden vil I møde studerende og yngre læger, da afsnittet fungerer som uddannelsesafsnit.

Alt efter hvad barnet eller I som forældre har brug for tilkalder vi laboranter, radiografer, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgivere, præst, tolk, øjenlæge m.fl.

De fysiske rammer

Afsnittet har plads til 20 familier. Det ligger på 2. etage i det Kvinde-Barn-Center. De 20 pladser er fordelt på 1-sengsstuer og 2-sengsstuer til tvillinger med plads til 1 overnattende forælder pr. barn. 

I kan som familie risikere at skulle flytte stue undervejs i forløbet. Det er kun noget vi gør, når det er absolut nødvendigt.

Forældre kan benytte tekøkkenet og der er et opholdsområde.Ved Gernes' Torv (forhallen) er der en 7-Eleven.

Adgang for pårørende og andre gæster

Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1, er ikke et barselsafsnit, men et afsnit, hvor syge og skrøbelige børn har behov for rolige omgivelser. Derfor henstiller vi til, at besøg begrænses til korte kigge-besøg og kun i tidsrummet kl. 14-20.   

Søskende og andre besøgende skal være raske og må ikke have været udsat for smitte. Søskende er velkomne indtil kl. 20. Vi anbefaler, at små eller urolige søskende har en voksen med, der kan tage sig af dem under besøget. Vores erfaring er, at korte besøg er de mest vellykkede. 

Besøgende andre end søskende skal være fyldt 15 år.

Vi opfordrer alle til at være meget opmærksomme på at have en god håndhygiejne. Alle bedes derfor både vaske hænder og benytte håndsprit, når man kommer ind på patientstuen.

Telefon og tablet/ computer

Alle mobiltelefoner i afsnittet skal være på lydløs, og al tale i dem bør foregå på fællesarealer eller i forældrestuen. Høretelefoner skal altid anvendes i forbindelse med tablet/ computer. 

Behandling af Nyfødte, klinik 1

I vores Klinik 1 kommer de børn, der har behov for at komme til kontrol, efter de er kommet hjem. Her kommer de til kontrol hos en læge eller en sygeplejerske alt efter årsagen til besøget.​​

Redaktør