Udskrivelse

Inden udskrivelsen orienterer vi dig om resultaterne af de undersøgelser og den behandling, du har fået samt om eventuel videre behandling. 

Derudover får du at vide, om du skal tage specielle hensyn til dit helbred. Hvis du ønsker det, kan afdelingen udstede et indlæggelsesbevis til din arbejdsgiver.

Genoptræning

Hvis lægen vurderer, at du har fysiske problemer med bevægeapparatet, kan du blive henvist til genoptræning. Du kan læse mere om genoptræning på Led- og Knoglekirurgis hjemmeside under behandling og genoptræning.

Hjælpemidler

Hvis vi vurderer, at du har behov for hjælpemidler, såsom kørestol, albuestokke, gangbuk, badebænk eller andet, kan du midlertidigt låne hjælpemidlerne af hospitalet. Du skal så vidt muligt selv sørge for, at hjælpemidlerne bliver bragt til dit hjem og leveret tilbage, når du ikke har brug for dem længere. Du kan læse mere om udlån af hjælpemidler på denne hjemmeside.

Redaktør