Genoptræning

Hvis lægen vurderer, at du har fysiske problemer med bevægeapparatet, kan du blive henvist til genoptræning. Du vil i så fald få en genoptræningsplan.

Inden du bliver udskrevet fra hospitalet, vurderer lægen, hvilken form for genoptræning du har behov for. Vi skelner mellem 3 former for genoptræning:

  • Specialiseret genoptræning
  • Almen genoptræning
  • Egentræning

Specialiseret genoptræning

Du kan få en henvisning til specialiseret genoptræning, hvis speciallægen vurderer, at dit behov for genoptræning kræver et tæt tværfagligt samarbejde mellem speciallægerne og det sundhedsfaglige personale. Hospitalets fysio- og ergoterapeuter varetager træningen efter aftale med din hjemkommune.

Træningen begynder på hospitalet og flyttes til din hjemkommune, når speciallægen vurderer, at der ikke længere er behov for tæt opfølgning. Har du behov for yderligere genoptræning efter forløbet på hospitalet, udarbejder fysioterapeuten en genoptræningsplan, som du får med hjem. Planen bliver sendt til din egen læge og hjemkommune, der herefter overtager ansvaret for din træning.

Almen genoptræning

Du kan få en henvisning til almen genoptræning, hvis din hjemkommune har et genoptræningstilbud, der dækker dit behov for genoptræning. Din genoptræning vil foregå i din hjemkommune, og det er denne, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvornår genoptræningen starter.

Hospitalet sørger for, at din hjemkommune får besked om, at du skal genoptrænes. Du vil blive kontaktet af kommunen med henblik på, hvor og hvornår genoptræningen finder sted samt hvilken genoptræningsplan, du skal have.

Egentræning

Egentræning er genoptræning, du kan udføre hjemme på egen hånd. Herved skal forstås, at du ikke har behov for speciallægens samarbejde eller din hjemkommunes genoptræningstilbud.

I de tilfælde, hvor du modtager varige ydelser fra din hjemkommune eller har brug for midlertidig hjælp fra kommunen i forbindelse med din udskrivning, udfærdiges en genoptræningsplan, som du skal følge.

Hvis du ikke modtager varige ydelser eller midlertidig hjælp, vil du, inden du bliver udskrevet fra hospitalet, blive informeret om en række genoptræningsøvelser, du skal lave hjemme.​

Redaktør