Hjælpemidler

Hvis du har brug for fx kørestol, rollator eller albuestok, kan du låne dem af hospitalet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Udlån af hjælpemidler
Du kan låne hjælpemidler, mens du er indlagt. Du kan også midlertidigt låne hjælpemidler til brug derhjemme, efter du er blevet udskrevet.

Det er Ergo- og Fysioterapien på hospitalet, som vurderer, om du har behov for hjælpemidler.

Skal du låne hjælpemidler til brug derhjemme, tager du dem med hjem, når du bliver udskrevet. Kan du ikke selv få dem med hjem, bliver hjælpemidlerne leveret hjem til dig af hospitalets Hjælpemiddeldepot. 

Hvis der er problemer med hjælpemidlet 
Hvis du har lånt hjælpemidler med hjem, og det viser sig, at de ikke passer til dit behov, kan du få dem byttet. Kontakt Ergo- og Fysioterapien på hospitalet inden for 14 dage, hvis du skal have hjælpemidler byttet.

Hvis hjælpemidlet er defekt, skal du kontakte Hjælpemiddeldepotet.

Når du skal aflevere hjælpemidlet
Når du ikke længere har behov for hjælpemidlet, skal du hurtigst muligt aflevere det til Hjælpemiddeldepotet, så andre patienter kan få gavn af det. Kan du eller dine pårørende ikke selv aflevere hjælpemidlet, skal du kontakte Hjælpemiddeldepotet.

Hvis du skal forlænge dit lån af hjælpemiddel
Hjælpemiddeldepotet tilbagekalder udlånte hjælpemidler, når lånetiden er overskredet. Du har mulighed for at forlænge lånetiden, hvis du henvender dig til Hjælpemiddeldepotet eller til Ergo- og Fysioterapien.

Pas godt på hjælpemidlet
Når du låner et hjælpemiddel, kvitterer du for det. Det betyder, at du hæfter for det, hvis det bortkommer, bliver beskadiget eller ikke bliver leveret tilbage. I de tilfælde kan hospitalet stille krav om, at du erstatter det lånte hjælpemiddel eller betaler for eventuel reparation.

​​
Redaktør