Behandling med donoræg

​​

Forudsætninger for at modtage behandling med ægdonation på en offentlig fertilitetsklinik:

 • ​Ved ægdonation gælder de samme regler, som for IVF behandling med egne æg, bortset fra at enlige kvinder ikke kan behandles, da sæddonation samtidig ikke er lovligt.
 • Kvinden skal have en mand, som kan befrugte æggene.
 • Parret skal være uden fælles barn.
 • Kvindens BMI må være højst 32.
 • Vi skal modtage henvisningen inden kvinden er 39 år. 
 • Behandling afsluttes, når kvinden er fyldt 40 år. Dette gælder dog ikke anvendelse af frosne æg.

Hvornår tilbydes ægdonation?

 • ​Hvis kvinden ikke danner æg
 • Hvis kvinden udvikler æg, som efter befrugtning med sædceller, enten ikke modtager befrugtningen, eller er uegnede til oplægning i livmoderen.
 • Tidligere forsøg med anvendelse af egne æg udelukker ikke ægdonation. Blot må der samlet maksimalt tilbydes 3 ægoplægninger og maksimalt 5 stimulationsbehandlinger.
 • Hvis tilstande hos kvinden gør, at stimulation og ægudtagning ikke skønnes medicinsk forsvarligt.
 • Hvis kvinden har en alvorlig arvelig sygdom. 


Behandling på Herlev Fertilitetsklinik

​I har mulighed for at blive behandlet med IVF og donor æg på Herlev Fertilitetsklinik, hvis I opfylder et af nedenstående kriterier:

 

1) Hvis I opfylder ovenstående kriterierne for behandling med ægdonation på en offentlig fertilitetsklinik, og I selv kender en kvinde, som ønsker at donere æg til jer. I så fald skal I bede jeres læge sende en henvisning på jer begge. Jeres donor behøver ikke nogen henvisning. I kan læse mere i pjecen Ægdonation med kendt ægdonor

Eller

2) Hvis I er i behandling på Herlev Fertilitetsklinik, og efter forsøg på behandling har behov for ægdonation, vil I, når vi har donoræg til rådighed, have mulighed for at ​​blive behandlet med ægdonation på Herlev Fertilitetsklinik.

 

Kvinder, som ikke selv er i fertilitetsbehandling, kan donere æg på Herlev Fertilitetsklinik. De har følgende muligheder for at donere æg:

 • Anonym ægdonation (her videregives kun en basisprofil)
 • Ægdonation med udvidet profil (her oplyser donor nogle flere ting om sig selv)
 • Åben ægdonation (her kan et kommende barn, når det fylder 18 år, få oplysninger om donors identitet, og hermed mulighed for at kunne kontakte ægdonor)

 

Du kan læse mere om sæd - og ægdonation i pjecen:

Familiedannelse efter sæd- eller ægdonation


 

 

Redaktør