​​​​​​​​​​​

Behandling med donoræg (IVF)

​Du/I har flere muligheder for at blive behandlet med IVF og donor æg på Herlev Fertilitetsklinik, uanset om I er et par eller du er enlig.

Dobbeltdonation

Det er også muligt at blive behandlet med samtidig donation af æg og sædceller, også kaldet dobbeltdonation. Her skal enten æg eller sæd være doneret i ikke-anonym form, hvilket betyder, at den ene donor skal være åben.

Forudsætninger for at modtage behandling med ægdonation på en offentlig fertilitetsklinik:

 • ​Ved ægdonation gælder de samme regler, som for IVF behandling med egne æg.
 • En enlig kvinde må ikke have et barn i forvejen.
 • Et par skal være uden fælles barn.
 • Kvindens BMI må være højst 35.
 • Vi skal modtage henvisningen inden kvinden er 40 år. 
 • Behandling afsluttes, når kvinden er fyldt 41 år. Dette gælder dog ikke for anvendelse af frosne æg.​

Hvornår tilbydes ægdonation?

 • ​Hvis kvinden ikke danner æg
 • Hvis kvinden udvikler æg, som efter befrugtning med sædceller, enten ikke modtager befrugtningen, eller er uegnede til oplægning i livmoderen.
 • Tidligere forsøg med anvendelse af egne æg udelukker ikke ægdonation. Blot må der samlet maksimalt tilbydes 3 ægoplægninger og maksimalt 5 stimulationsbehandlinger.
 • Hvis tilstande hos kvinden gør, at stimulation og ægudtagning ikke skønnes medicinsk forsvarligt.
 • Hvis kvinden har en alvorlig arvelig sygdom. 

Om ægdonation

Kvinder, som ikke selv er i fertilitetsbehandling, kan donere æg på Fertilitetsklinikken på Herlev Hospital. De har følgende muligheder for at donere æg:

 • Anonym ægdonation (her videregives kun en basisprofil)
 • Åben ægdonation (her kan et kommende barn, når det fylder 18 år, få oplysninger om donors identitet, og hermed mulighed for at kunne kontakte ægdonor)
 • Kendt ægdonation (I har også mulighed for selv at lave aftale, hvis I selv kender en kvinde, som ønsker at donere æg til dig/jer)

Behandling med anonym eller åben ægdonor

Hvis I er i behandling på Herlev Fertilitetsklinik, og efter forsøg på behandling har behov for ægdonation, vil I, når vi har en passende ægdonor til rådighed, have mulighed for at ​​blive behandlet med ægdonation på Fertilitetsklinikken, Herlev Hospital.

​Behandling med kendt ægdonor

En kendt ægdonor skal ifølge lovgivningen, screenes og risikovurderes i fertilitetsklinikken, for at se, om hun er egnet som ægdonor.

Hvis I ikke allerede er i behandling på Herlev Fertilitetsklinik, skal I bede jeres læge sende en henvisning på dig/jer begge. Jeres donor behøver ikke nogen henvisning.

Ægdonor kan læse mere om at blive ægdonor her.Redaktør