Behandling med donoræg (IVF)

​Du/I har flere muligheder for at blive behandlet med IVF og donor æg på Herlev Fertilitetsklinik, uanset om I er et par eller du er enlig.

​​

Dobbeltdonation

Det er også muligt at blive behandlet med samtidig donation af æg og sædceller, også kaldet dobbeltdonation. Her skal enten æg eller sæd være doneret i ikke-anonym form, hvilket betyder, at den ene donor skal være åben.

Forudsætninger for at modtage behandling med ægdonation på en offentlig fertilitetsklinik:

 • ​Ved ægdonation gælder de samme regler, som for IVF behandling med egne æg.
 • En enlig kvinde må ikke have et barn i forvejen.
 • Et par skal være uden fælles barn.
 • Kvindens BMI må være højst 35.
 • Vi skal modtage henvisningen inden kvinden er 40 år. 
 • Behandling afsluttes, når kvinden er fyldt 41 år. Dette gælder dog ikke for anvendelse af frosne æg.​

Hvornår tilbydes ægdonation?

 • ​Hvis kvinden ikke danner æg
 • Hvis kvinden udvikler æg, som efter befrugtning med sædceller, enten ikke modtager befrugtningen, eller er uegnede til oplægning i livmoderen.
 • Tidligere forsøg med anvendelse af egne æg udelukker ikke ægdonation. Blot må der samlet maksimalt tilbydes 3 ægoplægninger og maksimalt 5 stimulationsbehandlinger.
 • Hvis tilstande hos kvinden gør, at stimulation og ægudtagning ikke skønnes medicinsk forsvarligt.
 • Hvis kvinden har en alvorlig arvelig sygdom. 

Om ægdonation

Kvinder, som ikke selv er i fertilitetsbehandling, kan donere æg på Fertilitetsklinikken på Herlev Hospital. De har følgende muligheder for at donere æg:

 • Anonym ægdonation (her videregives kun en basisprofil)
 • Åben ægdonation (her kan et kommende barn, når det fylder 18 år, få oplysninger om donors identitet, og hermed mulighed for at kunne kontakte ægdonor)
 • Kendt ægdonation (I har også mulighed for selv at lave aftale, hvis I selv kender en kvinde, som ønsker at donere æg til dig/jer)

Behandling med anonym eller åben ægdonor

Hvis I er i behandling på Herlev Fertilitetsklinik, og efter forsøg på behandling har behov for ægdonation, vil I, når vi har en passende ægdonor til rådighed, have mulighed for at ​​blive behandlet med ægdonation på Fertilitetsklinikken, Herlev Hospital.

Behandling med kendt ægdonor

En kendt ægdonor skal ifølge lovgivningen, screenes og risikovurderes i fertilitetsklinikken, for at se, om hun er egnet som ægdonor.

Hvis I ikke allerede er i behandling på Herlev Fertilitetsklinik, skal I bede jeres læge sende en henvisning på dig/jer begge. Jeres donor behøver ikke nogen henvisning.

Ægdonor kan læse mere om at blive ægdonor her.


 

 

Redaktør