Overvejer du at blive ægdonor?

Om ægdonation

Det at blive ægdonor er en vigtig og stor beslutning for den enkelte kvinde. Der er ingen tvivl om, at det er en stor gave for den kvinde, der modtager dine æg.

Ægdonationsbehandling tilbydes barnløse par, hvor kvinden ikke selv danner brugbare æg. I første omgang vil vi bede dig læse denne information, som beskriver et ægdonationsforløb.

Før du begynder som ægdonor

Hvis du, efter at have læst denne vejledning, forsat overvejer at donere æg, skal du bestille tid til en samtale i Fertilitetsklinikken. Ved denne samtale vil du blive grundigt informeret om alt vedrørende ægdonation, og du vil få lejlighed til at stille spørgsmål.

Vi vil i forbindelse med samtalen optage en journal, hvor du bliver spurgt om din sundhedstilstand og eventuelle arvelige sygdomme i din familie. Du vil få foretaget en ultralydsundersøgelse af æggestokkene og livmoderen og få taget en blodprøve. En til to uger senere vil du blive kontaktet af lægen, som vil orientere dig om resultatet af blodprøverne, og om du kan bruges som ægdonor.

Hvis du efter samtalen stadig vil donere æg, skal du kontakte klinikken og aftale, hvornår det passer dig at donere æg. Inden du begynder behandlingen, skal du underskrive en erklæring om donation.

Når du begynder på ægdonationsbehandlingen, vil du få et lille kursus i, hvordan du stikker dig i maveskindet. Du får udleveret et behandlingsskema og al medicin til behandlingen.

Hvad siger loven om ægdonation?

 • Du må ifølge loven maksimalt donere æg seks gange. Du må gerne være ægdonor flere steder, fx på både offentlige og private klinikker, men stadig højst seks gange i alt.

 • Du må ikke være fyldt 36 år. Du skal være fysisk og psykisk rask, og der må ikke være kendte alvorlige eller arvelige sygdomme i nærmeste familie.

 • Du skal testes med en blodprøve og være fri for HIV, leverbetændelse type B og C samt syfilis.

 • Som ægdonor har du ingen juridiske rettigheder eller forpligtigelser overfor barnet/børnene.

 • Du vil få en økonomisk kompensation på 7000,- kr. for din ulejlighed. Der ydes ikke herudover ekstra kompensation for transportudgifter eller godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.

Typer af ægdonation

Der findes 4 forskellige former for ægdonation.

Anonym ægdonation

Her vil modtageren af æg blive informeret om din:

 • Højde og vægt
 • Hårfarve og øjenfarve
 • Alder
 • Hudfarve/etnicitet
 • Blodtype

Donation med udvidet profil

Her vil modtageren af æg få flere informationer om dig, så som:

 • Uddannelse og erhverv
 • Fritidsinteresser

Modtagerparret vil ikke kende din identitet.

Åben donation

Her har barnet mulighed for, efter det fyldte 18. år, at indhente oplysninger om din identitet og eventuel møde dig.

Kendt donation

Her donerer du æg til en kvinde, hvis identitet du kender.  Du må ikke være nært beslægtet med manden fra modtagerparret. Dette betyder, at du ikke må være søster eller kusine til manden og ikke være datter af mandens kusine/fætter. Du har som kendt donor ingen juridiske rettigheder eller forpligtigelser i forhold til barnet/børnene.

 

Hvordan foregår ægdonationen?

 • Hormonbehandling
 • Ægløsningsbehandling
 • Ægudtagning

Hormonbehandlingen

Formålet med hormonbehandlingen er at stimulere æggestokkene til at udvikle og modne flere ægblærer end den ene, der normalt udvikles i en almindelig cyklus. Med hormonbehandlingen stiler vi efter at kunne udtage 6-8 æg.  Vi følger udviklingen af æg blærerne ved hjælp af ultralydsscanninger gennem skeden.

Hormonstimulationen begynder på dag 2-3 i din cyklus (dag 1 er den første dag, du bløder rigtigt). Du bliver scannet i klinikken, hvor vi tjekker, at din slimhinde i livmoderen er tynd, og at du ingen cyster har i æggestokkene. Er det i orden, begynder du behandlingen med follikel stimulerende hormon (FSH). Vi hjælper dig med den første indsprøjtning, som er et FSH præparat der virker i 7-8 dage.  Du bliver nøje instrueret i, hvordan du tager medicinen, dens virkning og mulige bivirkninger. Det kan være svært at stikke sig selv den første gang, men alle kan lære det.

På din 5. stimulationsdag skal du dagligt supplere med en såkaldt "ægløsningsblokker", som hindrer, at du laver en spontan ægløsning.

På 7. eller 8. dagen scannes du igen. Hvis du ikke er klar til ægløsningssprøjterne, planlægger vi den videre stimulation. Du skal nu fortsætte med ægløsningsblokkeren + en FSH sprøjte dagligt. Du skal måske scannes en til to gange mere, før vi kan planlægge ægudtagningen.

Ægløsningsbehandlingen består at to sprøjter. Den dag du skal tage ægløsningssprøjterne skal du ikke tage FSH-sprøjten. Du skal stadig tage sprøjten med ægløsningsblokker. Du får grundig vejledning i, hvornår du skal tage de forskellige sprøjter.

To dage efter ægløsningssprøjterne skal du møde til ægudtagning.

Ægudtagning

Ægudtagningen er stort set smertefri.

Du møder i afdelingen til den aftalte tid (typisk kl. 8 eller 9). Inden da er du blevet tilbudt en beroligende pille, som du har taget hjemmefra sammen med to tabletter Panodil. Du vil blive vejet og få målt blodtryk og får lagt en lille plastikkanyle (venflon) i en blodåre i hånden eller albuebøjningen.

Før selve ægudtagningen får du smertestillende medicin i din venflon, hvorefter du får lagt lokalbedøvelse i toppen af skeden. Selve ægudtagningen foregår ved hjælp af ultralydsscanning. Her føres en tynd nål igennem skedevæggen og ind i hver enkelt ægblære. De enkelte ægblærer tømmes ved at væsken omkring ægget suges ud. Herefter undersøger en bioanalytiker væsken for at se, om der er en ægcelle i. Under ægudtagningen har vi mulighed for at supplere med smertestillende medicin efter behov. Selve ægudtagningen tager typisk mellem 10 og 15 minutter.

Efter ægudtagningen skal du hvile dig ca. 30 minutter, hvorefter du må tage hjem. Du må ikke selv køre bil på grund af den medicin du har fået. Du skal forvente at være træt resten af dagen og vil have behov for at hvile dig. Får du smerter, kan du tage Panodil eller Ipren.

For at forebygge graviditet fra evt. tilbageblevne ægblærer, er det vigtigt, at du bruger prævention i ugen efter ægudtagningen.

Komplikationer og mulige risici ved at være ægdonor

Generelt er der ingen alvorlige komplikationer eller risici ved at donere æg.

Bivirkninger forårsaget af hormonerne

Nogle kvinder kan føle sig oppustede og opleve en vis spænding i underlivet. Vi sigter mod at få 6-8 ægblærer til at vokse. I sjældne tilfælde kan der dannes mange ægblærer og dermed øget risiko for ovarielt overstimulationssyndrom (OHSS).

Ved OHSS er æggestokkene betydelig forstørrede på grund af de mange ægblærer. Der kan samtidig udskilles væske i bughulen, så maven bliver udspillet.  Vi gør alt for at tilpasse hormondosis til den enkelte kvinde, men det kan ikke altid styres. Overstimulationen er forbigående.

Der kan også opleves overfølsomhedsreaktioner ved hormonbehandlingen så som kortvarig kløe og rødme på injektionsstedet.

Ved start på behandlingen vil du få en nøje gennemgang af medicinens virkning og eventuelle bivirkninger både mundtligt og skriftligt.

Der er tidligere rejst mistanke om, at hormonstimulationen kunne øge risikoen for at udvikle kræft i æggestokkene. Denne mistanke er nu afkræftet. Der findes ingen øget risiko.

Komplikationer til ægudtagning

Der kan være lidt blødning efter ægudtagningen. Normalt stopper det i løbet af dagen. I meget sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at sætte et sting i skedetoppen med en tråd, der opløses af sig selv. Der kan være menstruationslignende smerter, som kan behandles med Panodil eller lignende. I yderst sjældne tilfælde kan man få underlivsbetændelse efter ægudtagningen. I så fald skal du behandles med antibiotika.

Kan du som donor have sværere ved at blive gravid senere?

Nej, det er der intet der tyder på. Ægdonation påvirker ikke antallet af ægceller i dine æggestokke og dermed heller ikke muligheden for at blive gravid på et senere tidspunkt.

Livsstil

Rygning

Vi anbefaler, at du ikke ryger.

BMI

Dit BMI skal ligge mellem 18,5 og 32.

 

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os:

Herlev Fertilitetsklinik

Herlev Ringvej 75, Opgang 22

2730 Herlev

Mail: hgh-aegdonor-herlev@regionh.dk

Du kan også ringe til os:

Telefon: 38 68 48 70 alle hverdage kl. 8.00-15.00

 

Redaktør