Ægdonation, kendt donation

Her beskrives forløbet for dig, der ønsker at donere æg til en kvinde eller et par, du kender iforvejen.

Samtale og information om ægdonation

Vi gennemfører en samtale med dig, for at høre om din motivation for at være ægdonor. Du skal her også give skriftlig samtykke til at ville donere æg til netop denne kvinde eller dette par. Du kan trække sit samtykke tilbage, indtil æggene er blevet befrugtet.

Til samtalen vil vi også:

 • Undersøge om der kan være risiko for overførsel af smitsomme- eller arvelige sygdomme til barnet. 
 • Foretage en ultralydsscanning gennem skeden, for at se æggestokkene og livmoderen.
 • Tage blodprøver for at udelukke hepatitis, HIV og syfilis. Blodprøverne skal også bruges i forhold til at planlægge stimulationen af æggestokkene.

Du vil få en økonomisk kompensation på 7.000 kr. samt al medicin udleveret, som du skal bruge i forbindelse med ægdonationen. Dette gælder dog ikke kvinder, der donerer æg til deres partner.

Efter samtalen

Vi kontakter dig ca. 2 uger efter samtalen, og informerer dig om svar på blodprøverne.

Du skal være opmærksom på følgende

 • Du må ikke være blevet vaccineret indenfor de sidste 14 dage før du donerer æg
 • Du må ikke have rejst til Zika-område indenfor de sidste 2 måneder før du donerer æg
 • Du må ikke være blevet tatoveret eller have fået piercing indenfor de sidste 6 måneder før du donerer æg
 • Det er også vigtigt, at du informerer klinikken, hvis du mod forventning, på et  senere tidspunkt, kommer til at fejle noget, som kan være arveligt.

Information om reagensglasbefrugtning

 • Æggestokkene stimuleres med hormoner (FSH), så der udvikles et passende antal modne æg. Vi stiler efter at kunne udtage 8-10 æg. Vi følger udviklingen af ægblærerne ved hjælp af ultralydsscanninger gennem skeden.
 • Æggene færdigmodnes med 2 ægløsnings-injektioner.
 • Ægblærerne tømmes - læs hvordan, under punktet: Ægudtagningen.
 • Æggene befrugtes og fryses.

Tilmelding til behandling

Ring til klinikken, når du får menstruation eller dagen efter. Du skal først ringe, når du bløder rigtigt med rødt blod. Hvis du har hormonspiral, og derfor ikke får blødning, kan du starte efter aftale.

Telefon 38 68 48 70, mellem klokken 8:00 og 8:30 mandag - søndag.
Se øvrige aktuelle telefontider på vores hjemmeside: www.herlevhospital.dk/fertilitetsklinik

Når du ringer, skal du fortælle, at du er ægdonor og skal starte hormonstimulation samt hvem du skal donere æg til.

Du får en tid i klinikken på 2. eller 3. blødningsdag, eller efter aftale, hvis du ikke får blødning pga. hormonspiral.

1. Behandlingsdag

Hormonstimulationen begynder på dag 2-3 i din cyklus (dag 1 er den første dag, du bløder rigtigt). Du bliver scannet gennem skeden, hvor vi tjekker, at din slimhinde i livmoderen er tynd, og at du ingen cyster har i æggestokkene. 

Er det i orden, begynder du behandlingen med follikel stimulerende hormon (FSH). Du skal herefter dagligt give dig selv en FSH-injektion i maveskindet.
Du bliver nøje instrueret i, hvordan du tager medicinen, dens virkning og mulige bivirkninger. Det kan være svært at stikke sig selv de første gange, men alle kan lære det.

På din 6. stimulationsdag skal du dagligt supplere med en såkaldt ”ægløsningsblokker”, som forebygger, at du får en spontan ægløsning.

7. eller 8. Behandlingsdag

Her scannes du igen. Hvis du ikke er klar til ægløsningssprøjterne, planlægger vi den videre stimulation. Du skal fortsætte med ægløsningsblokkeren + en FSH injektion dagligt. Du skal måske scannes en til to gange mere, før vi kan planlægge ægudtagningen. 

Ægløsningsbehandlingen består af to injektioner som tages kl. 22. Den dag du skal tage ægløsningssprøjterne, skal du ikke længere tage FSH-sprøjten, men du skal tage sprøjten med ægløsningsblokker for sidste gang kl. 18. Du får grundig vejledning i, hvornår du skal tage de forskellige injektioner.

To dage efter ægløsningsinjektionerne skal du møde til ægudtagning.

Ægudtagningsdagen

Ægudtagningen er stort set smertefri.

Du møder i afdelingen til den aftalte tid (typisk klokken 9:00). Du bliver tilbudt en beroligende pille, som du tager sammen med 2 tabletter Panodil. Du bliver vejet, får målt blodtryk og får lagt en lille plastikkanyle (venflon) i en blodåre i hånden eller albuebøjningen.

Ægudtagningen

Lige inden selve ægudtagningen får du smertestillende medicin i din venflon, hvorefter du får lagt lokalbedøvelse i toppen af skeden. 

Ægudtagningen foregår ved hjælp af ultralydsscanning. Her føres en tynd nål igennem skedevæggen og ind i hver enkelt ægblære. De enkelte ægblærer tømmes ved at væsken omkring ægget suges ud. 

Herefter undersøger en bioanalytiker væsken for at se, om der er et æg i. 

Under ægudtagningen har vi mulighed for at supplere med smertestillende medicin efter behov. Ægudtagningen tager typisk mellem 10 og 15 minutter.

Efter ægudtagningen

Efter ægudtagning skal du hvile dig ca. 30 minutter, hvorefter du må tage hjem. Du må ikke selv køre bil på grund af den medicin, du har fået. Du skal forvente at være træt resten af dagen. 

Får du smerter, kan du tage Panodil eller Ipren.

Det første døgn efter ægudtagningen, skal du undgå karbad.

For at forebygge graviditet fra eventuelle tilbageblevne ægblærer er det vigtigt, at du bruger prævention i ugen efter ægudtagningen.

Komplikationer og mulige risici ved at være ægdonor

Generelt er der ingen alvorlige komplikationer eller risici ved at donere æg.

Bivirkninger forårsaget af hormonerne

Nogle kvinder kan føle sig oppustede og opleve en vis spænding i underlivet. Vi sigter mod at få 8-10 ægblærer til at vokse. I sjældne tilfælde kan der dannes mange ægblærer og dermed være øget risiko for ovarielt overstimulationssyndrom (OHSS).

Ved OHSS er æggestokkene betydelig forstørrede på grund af de mange ægblærer. Der kan samtidig udskilles væske i bughulen, så maven bliver udspillet.  

Vi gør alt for at tilpasse hormondosis til den enkelte kvinde, men det kan ikke altid styres. Overstimulationen er forbigående. Der kan også opleves kortvarig kløe og rødme på injektionsstedet ved hormonbehandlingen (ægløsningsblokkeren).

Ved start på behandlingen vil du få en nøje gennemgang af medicinens virkning og eventuelle bivirkninger.

Der er tidligere rejst mistanke om, at hormonstimulationen kunne øge risikoen for at udvikle kræft i æggestokkene. Denne mistanke er nu afkræftet. Der er ikke øget risiko.

Komplikationer til ægudtagning

Det er naturligt, at du har lidt blødning efter ægudtagningen. Normalt stopper det i løbet af dagen. 

Du kan have menstruationslignende smerter, som kan behandles med Panodil eller Ipren. I yderst sjældne tilfælde kan man få underlivsbetændelse eller blødning i bughulen efter ægudtagningen. 

Kan du som donor have sværere ved at blive gravid senere?

Nej, det er der intet, der tyder på. Ægdonation påvirker ikke antallet af æg i æggestokkene og dermed heller ikke muligheden for at blive gravid på et senere tidspunkt.

Redaktør