Indlæggelse i Urinvejssygdomme, sengeafsnit 1 (etage 22)

Praktiske informationer omkring din indlæggelse

Urinvejssygdomme, sengeafsnit 1 ligger på 22. etage. På denne etage ligger der fortrinsvis patienter med kræft i blæren. 

Information om at være indlagt på sengeafsnittet


Stuegang

Hverdage: Der er stuegang mellem klokken 9.00 og 15.00.

Weekender og på helligdage: Der er stuegang ved behov mellem klokken 9.00 - 18.00.

Formålet med stuegangen er, at lægen i samarbejde med patienten afdækker symptomer og iværksætter undersøgelser. Som pårørende kan du altid være med til stuegang, hvis patienten er indforstået med det. Du er også altid velkommen til at tale med plejepersonalet. Når lægen og sygeplejersken videregiver informationer, oplever mange det som en hjælp at have pårørende med.

Hvis I er flere pårørende, kan det være en fordel at vælge en, som har kontakten til personalet. Det gælder også ved lægesamtaler og stuegang
Lægesamtale - ved behov og efter aftale

Hvis der er behov for en lægesamtale, kan dette aftales med personalet. Lægesamtalen er en dialog mellem personale, patient og pårørende om behandling eller planer. Lægesamtaler foregår efter aftale. Det er ofte den læge, der går stuegang, der er med til samtalen. Hvis du som pårørende ønsker at deltage i lægesamtalen, skal du aftale tidspunktet med plejepersonalet. Ved lægesamtalen er der mulighed for at stille spørgsmål til lægen.

Vi henstiller til, at der er én pårørende, der har kontakten til afdelingen, og som derefter informerer andre pårørende.
Besøgstider

Du er velkommen som besøgende på hospitalet, når det passer bedst, for den du vil besøge. 

Af hensyn til de andre patienter på stuen skal besøg så vidt muligt foregå i en af dagligstuerne eller udsigtskrogene.  Særligt om formiddagen kan du blive bedt om at forlade sengestuen på grund af stuegang eller personlig pleje af patienterne.

Du er altid velkommen til at spørge personalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Kontakt afdelingen

Hvis du har behov for at tale med personalet på afdelingen kan du kontakte:

Sengeafsnit 1 (etage 22) på telefon: 38 68 36 37 c kl. 13.00-14.00 og kl. 19.00-21.00

I perioden fra kl. 15.00 - 16.00 er der vagtskifte for afdelingens personale, og henvendelser i dette tidspunkt bør derfor så vidt muligt undlades da vagtpersonalet har behov for at læse rapporten på afdelingens patienter, for at kunne besvare eventuelle spørgsmål.

Brug for at få kontakt til din pårørende der er indlagt?

Det er tilladt at tale i mobiltelefon på hospitalet. Vi anbefaler, at I aftaler et tidspunkt, hvor du kan ringe direkte til din pårørendes mobiltelefon
Tolkebistand

​,vnzkjdfMad - menu

​fndsgndalPatientvejleder - og rettigheder

​jklggTransport - til og fra hospitalet

​Som udgangspunkt betaler du selv transporten til og fra hospitalet, når du bliver indlagt eller udskrevet. Hvis lægen vurderer, at du på grund af dit helbred ikke kan benytte offentlige transportmidler, sørger og betaler hospitalet for den rette transport.

Læs mere om transport til og fra hospitalet på hospitalets hjemmeside.
Redaktør