Værd at vide - information til dig og dine pårørende

Nyttige informationer til dig, der skal indlægges på Afdeling for Urinvejssygdomme, og til dine pårørende.

Velkommen til Afdeling for Urinvejssygdomme

I denne pjece finder du og dine pårørende nogle af de informationer, du kan få brug for under indlæggelsen. Ønsker du yderligere information, svarer personalet gerne på dine spørgsmål.

Opstår der situationer, hvor dine oplevelser ikke svarer til dine forventninger, opfordrer vi dig til at fortælle det til personalet. Du er også velkommen til at kontakte afsnitsledelsen. Afdeling for Urinvejssygdomme har 2 sengeafsnit, der ligger på etage 22 og 23. Hele døgnet modtager sengeafsnittene akutte patienter til indlæggelse. 

Indlæggelsesforløbet

Plejepersonalet modtager dig ved indlæggelsen, viser dig til rette og orienterer dig om dagens forløb. I løbet af det første døgn bliver der lagt en pleje- og behandlingsplan, og du bliver informeret om denne.

Afsnitsledelse

Jane Meinung

Afdelingssygeplejerske, sengeafsnit 1, etage 22

Hanne Garfort

Afdelingssygeplejerske, sengeafsnit 2, etage 23 

 

 

Personale

Under din indlæggelse møder du flere faggrupper såsom sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, læger, elever og studerende.

Sundhedsfaglig kontaktperson

Din kontaktperson er oversygeplejerske Jane Meinung eller Hanne Garfort.

Oversygeplejersken har ansvar for, at:

  • Der er lagt en plan for dit forløb på Afdeling for Urinvejssygdomme
  • Du er informeret om forløbet og får svar på dine spørgsmål
  • Planen justeres efter dine undersøgelsessvar, så der er sammenhæng i dit forløb
  • Du får en udskrivelsessamtale og ved behov for hjemmeydelser og /eller genoptræning, at det er koordineret i samarbejde med din kommune.

Stuegang og lægesamtale

Stuegang er den daglige konsultation mellem dig, lægen og plejepersonalet. Her bliver der ofte taget beslutning om din behandling. Det er en god ide at tage en pårørende med til stuegang. Din pårørende kan lytte, skrive ned og stille spørgsmål, du måske selv glemmer. 

Derudover er det muligt at planlægge en lægesamtale med dig og din pårørende, hvis du ønsker dette. Tidspunktet aftaler du med plejepersonalet. Det er en god idé at have spørgsmålene klar på skrift og notere lægens svar.

Identifikationsarmbånd

For at sikre korrekt identifikation af dig ved undersøgelse, medicinering og behandling skal du under hele indlæggelsen bære et armbånd med dit navn og CPR-nummer.

For din sikkerhed bliver du ofte spurgt om dit navn og CPR-nummer, også selv om personalet kender dig. Bliver du ikke spurgt, kan du selv sige dit navn og CPR-nummer, så er du på den sikre side.

Medicin

Lav en liste over den medicin, du tager – også hvis du tager naturmedicin. Din medbragte medicin skal opbevares med navn og CPR-nummer på natbordet. Du skal aftale med personalet, hvorledes og hvilken medicin du skal tage under indlæggelsen.

Påklædning

Du må gerne have dit eget tøj, morgenkåbe eller lignende på, således at du kan gå påklædt rundt i afdelingen.

Værdigenstande

Du har selv ansvaret for medbragte penge og værdigenstande. Vi opfordrer til, at du låser disse inde i det tildelte skab på sengestuen. 

Hygiejne

For at forebygge infektioner skal du og dine pårørende vaske hænder og bruge hånddesinfektionsmiddel: 

  • Før du forlader stuen 
  • Før du går til buffet- eller drikkevogn og spiser 
  • Før og efter du berører kateter, dræn og sår 
  • Efter du har pudset næse, hostet og nyst 
  • Efter toiletbesøg.

Mad og drikke

Der serveres mad kl. 8.00, kl. 12.00 og kl. 17.30 samt eftermiddagskaffe og aftenkaffe. Du bestiller selv a la carte retter på en ipad.

Vi serverer gerne maden på din sengestue, hvis det ikke er muligt for dig at gå ud. Vi beder dig om at hjælpe til med at bringe dit brugte service tilbage til vognen med beskidt service. 

På gangen står en vogn hele dagen med friske drikkevarer, som du er velkommen til at tage fra. 

Drikkevand i vandhanen

Du bør lade vandet løbe, til det er koldt, inden tapning fra vandhanen. Vi anbefaler, du tager vand fra drikkevognen. 

Hvile og ro

Du har brug for hvile og ro. Der er ofte mere roligt på afsnittet efter kl. 13.00, og det kan derfor være en god tid at hvile sig på.

Genoptræning

Alle daglige gøremål er en vigtig del af din genoptræning. 

Du er velkommen til at gå en tur evt. sammen med dine pårørende. Fortæl plejepersonalet, hvis du forlader afdelingen.

Socialrådgiver/præst/imam

Har du brug for vejledning eller støtte, formidler plejepersonalet gerne kontakt til socialrådgiver, hospitalspræst eller anden trosretning.

Telefon/IT

Du kan benytte din mobiltelefon, hvis du ønsker det, men vær opmærksom på ikke at forstyrre dine medpatienter. 

Afdelingen har trådløst internet. 

Rygepolitik

Hospitalet er røgfrit. Hvis du har behov for det, tilbyder vi dig nikotinplaster eller tyggegummi.

7-Eleven

7-Eleven ligger på Gernes' Torv (forhallen). 

Cafeteria

Der er cafeteria på Gernes' Torv (forhallen). Du og dine pårørende er velkomne til at gå derned.

Når du bliver udskrevet

Udskrivningssamtale

Inden udskrivelse skal du have en samtale med en læge og en sygeplejerske. Du bliver informeret om eventuel videre kontrol, behandling, brug af medicin, samt hvor du skal henvende dig, hvis der opstår komplikationer. 

Det er vigtigt, at du forbereder eventuelle spørgsmål inden samtalen. Stil gerne mange spørgsmål, og fortsæt til du får svar. Det kan være en god idé at gentage svaret med dine egne ord. Så undgår du misforståelser og husker informationerne bedre. 

Det er vigtigt, at du venter med at forlade afdelingen indtil efter samtalen. 

Din praktiserende læge

Når du bliver udskrevet, får din egen læge sendt en elektronisk besked om dit indlæggelsesforløb.

Din journal

Et par uger efter udskrivelsen kan du på www.sundhed.dk få adgang til din journal og finde de informationer, som sundhedsvæsenet har skrevet om dig.

Kontakt til hjemmeplejen

Sammen med plejepersonalet på afdelingen afklarer du, hvilken type hjælp du evt. har brug for i hjemmet efter udskrivelsen. 

Plejepersonalet tager gerne kontakt til hjemmeplejen i din kommune, men det er kommunen, der afgør den endelige form for hjælp.

Ambulant kontrol og efterbehandling

Du får udleveret et kort eller tilsendt en tid til kontrol eller indkaldelse til efterbehandling, hvis du har brug for dette. 

Spørgsmål eller behov for hjælp efter udskrivelsen

Har du spørgsmål eller behov for hjælp i det første døgn efter udskrivelsen, kan du ringe til sygeplejersken i afdelingen.

Ved behov vil sygeplejersken kontakte den vagthavende læge.

Efter det første døgn og de følgende 3 måneder skal du henvende dig til Urinvejssygdomme, klinik 1 mellem kl. 8.00-15.00, hvis du har spørgsmål. 

Efter kl. 15.00 skal du kontakte din egen læge eller Akuttelefonen 1813. Det er vigtigt, at du fortæller, at du for nylig er behandlet på Afdeling for Urinvejssygdomme, Herlev Hospital.

Patienter, der bor uden for Region Hovedstaden, skal henvende sig til det nærmeste Sygehus/Hospital.

Indlæggelsesbevis og sygemelding

Afdelingen udleverer gerne et indlæggelsesbevis, men har du brug for en sygemelding skal denne udstedes af din praktiserende læge.

Rejser

Du er ikke automatisk dækket af en almindelig rejseforsikring ved udlandsrejser efter indlæggelse/operation. Du skal derfor kontakte dit forsikringsselskab og høre nærmere.

Til dine pårørende

Besøgstid

Vi har fri besøgstid indtil klokken 22.00, men hviletiden mellem 13.00-14.00 bør respekteres. Af hensyn til medpatienterne skal besøgene så vidt muligt foregå i dagligstuen.

Personalet har tavshedspligt og må kun udtale sig efter accept fra patienten.

Redaktør