Spinalvæske og hjerneventrikelvæske. Dyrkning og Resistens (10011)

Version

1 (udgivet 23.04.2020)

Princip

Mikroskopi og aerob dyrkning med identifikation og følsomhedsbestemmelse af isolerede bakterier og svampe. Spinalvæsker og hjerneventrikelvæsker fra neurokirurgiske patienter dyrkes også anaerobt.

Indikation 

  • Klinisk meningit: Akut opstået hovedpine, påvirket almentilstand, nakke- og rygstivhed, bevidsthedssvækkelse, Kernigs symptom og hos spædbørn spændt frontanelle.
  • Differentialdiagnostisk udredning ved meningoencefalit (Listeria, svampe, TB): Bevidsthedssvækkelse, sukken, smasken, pillen og kranienervepareser.
  • Differentialdiagnostisk udredning ved klinisk encefalit: Akut opstået hovedpine, svimmelhed, kvalme, kramper, bevidsthedssvækkelse, symptomer fra temporal- og pandelap.
  • Mistanke om cerebrospinal shuntinfektion eller kontrol af drænagevæsken for infektion.
  • Mistanke om neuroborreliose. 

Prøvemateriale 

Spinalvæske eller hjerneventrikelvæske.

Prøvebestilling i SP 

Undersøgelse: Dyrkning og resistens.
Materiale: Spinalvæske.

Tidspunkt for prøvetagning 

Så hurtigt som muligt efter at mistanke om intracerebral infektion er opstået.

Utensilier

Sterilt spidsglas.

Sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Der udføres huddesinfektion med 2 x jodsprit 2,5 % SAD liniment eller hos patienter med jodallergi med klorhexidin 0,5 % i alkohol 70 %. Desinfektionsmidlerne skal tørre mellem påføringerne og inden punkturen.
Hvis spinalvæsken er blodig, kasseres de første dråber. Herefter opsamles væske til mikrobiologisk undersøgelse og dernæst til Klinisk Biokemisk Afdeling.

Rekvisition

Husk altid at angive på rekvisitionen, hvis indikationen er meningitis.

Prøvemængde 

1-3 ml væske i ét glas til KMA

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C), indtil forsendelse

Forsendelse 

Det er den rekvirerende afdeling, der har ansvaret for den akutte forsendelse. Inden afsendelse kontaktes vagthavende mikrobiolog og leveringsstedet aftales. Rutinepunkturvæske sendes med første ordinære transport.
Ved spinalvæsker fra patienter med formodet viral meningit eller klar spinalvæske afventes svar på celletal, differentialtælling, spinalprotein og spinalglukose. Såfremt disse svar tyder på viral ætiologi (se bemærkninger), kan spinalvæsken eventuelt sendes med første ordinære transport til KMA.

Svarafgivelse

Svar på akut mikroskopisk undersøgelse meddeles straks telefonisk til en autoriseret patientansvarlig person, og fundets relevans og patientbehandling diskuteres. Vækst i såvel akutte som ikke-akutte prøver meddeles straks telefonisk.
Prøver uden vækst besvares efter 3. døgn.

Tolkning

Meningitisdiagnosen stille på basis af kliniske symptomer, påvisning af pleocytose i spinalvæsken og evt. dyrkningsresultat.Tidligt i forløbet af bakteriel meningitis kan den dominerende celletype være mononukleær.

Bemærkninger

Hvis der ved lumbalpunkturen er mistanke om bakteriel meningitis bør der altid samtidig foretages bloddyrkning og dyrkning fra svælg samt andre potentielle foci og evt. foretages mikroskopi/dyrkning fra petekkier
Spinalvæske til undersøgelse for borrelia
Spinalvæske til undersøgelse for enterovirus
Spinalvæske til undersøgelse for Herpes simplex virus
Spinalvæske til undersøgelse for Variella zoster virus
Spinalvæske til undersøgelse for TB skal sendes til KMA som videresender prøven til Statens Serum Institut.
Ved klinisk biokemisk undersøgelsesresultat tydende på bakteriel meningitis (se ovenstående tabel) og negativt mikroskopi- og dyrkningsfund kan spinalvæsken undersøges med en multiplex PCR for DNA fra de tre hyppigst forekommende ætiologier (S. pneumoniae, N. meningitidis og H. influenzae).
Redaktør