Borrelia burgdorferi antistoffer (NPU16028/DNK05348)

Version

2 (udgivet 28.10.2020)

Princip

Påvisning af IgG antistoffer mod B. burgdorferi i blod og ved intratekaltest IgM og IgG i spinalvæske ved hjælp af kemiluminiscens assay (CLIA) teknik ved intratekaltest dog hhv. m-capture og g-capture ELISA).

Indikation 

Antistoffer i blod undersøges ved mistanke om B. burgdorferi infektion i 2. stadium (multipel erythema migrans, Borrelia lymfocytom, neuroborreliose, Borrelia myocarditis eller Borrelia artritis) eller 3. stadium (acroderma­titis chronica atrophicans, kronisk neuroborreliose, kronisk artritis). Antistoffer i blod samt spinalvæske undersøges ved mistanke om neuroborreliose (intratekal test).
Det frarådes at foretage serologisk diagnostik ved typisk erythema migrans i 1. stadium, da resultatet ikke har nogen klinisk
konsekvens.

Prøvemateriale 

Til intratekal antistofsyntese (neuroborreliose) indsendes både blod og spinalvæske, udtaget på samme tidspunkt. Sendes samlet på samme rekvisition.

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Borrelia antistof,
Materiale: serum eller koagelblod.

SP Intratekal test:

Undersøgelse: Borrelia antistof (Intratekal test)
Materiale: pakke: Koblet spinalvæske og serum.

SP Blod:

Undersøgelse: Borrelia burgdorferi-Ab(liste); P
Udfyld relevant felter og signer
Gå til opgavelisten og print PTB

SP Spinalvæske:

Borrelia burgdorferi-Ab(liste):Pt(CSV/P)
Vælg tages af rekvirent.
Udfyld relevant felter og signer
Gå til opgavelisten og print PTB.

Tidspunkt for prøvetagning 

Når indikationen er stillet, evt. opfulgt af nye prøver med 2-4 ugers mellemrum til diagnostisk afklaring er nået.

Utensilier

Tørglas til blod

Gul Vacuette.jpg
Spinalvæske i sterilt spidsglas.

Sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Venepunktur.
Lumbalpunktur.

Prøvemængde 

4-5 ml blod (2 ml serum). Minimum 0,6 ml blod (0,3 ml serum).
Mindst 2,5 ml spinalvæske

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

1-3 hverdage efter prøvens modtagelse i KMA. Intratekal test udføres 3 gange ugentlig.
Svar angives for antistofundersøgelse af blod som negativ eller positiv for Borrelia antistoffer. Undertiden vil resultatet være en grænseværdi, som kan følges op med en ny prøve efter ca. 2 uger. 
Svar på undersøgelse for intratekal antistofsyntese angives som et spinalvæske­/serum indeks for hhv. IgM og IgG antistoffer mod Borrelia. Positivt referenceindeks er 0,3–100.

Tolkning

Positivt resultat for IgG antistoffer kan skyldes både overstået og aktiv Borrelia infektion. Sygdomsaktivitet kan være til stede ved positiv IgG, hvis patienten opfylder de kliniske kriterier for Borrelia infektion. Undersøgelse for IgM antistoffer tilfører ikke yderligere værdi til IgG bestemmelsen og udføres derfor ikke. Ved symptomer og fund forenelige med Borrelia infektion i stadie 2 eller 3, vil IgG være positiv hos ca. 100% ved sygdomsvarighed > 6 uger. Ved sygdomsvarighed < 6 uger og negativ IgG kan undersøgelsen evt. gentages efter 2 uger for at påvise serokonversion.

Interval for positiv intratekaltest er index på >0,3. Positiv intratekaltest er diagnostisk for neuroborreliose, uanset om index for IgM eller IgG er forhøjet.
Ved neuroborreliose er intratekaltesten positiv i løbet af 2-6 uger, dvs. undersøgelsen kan være negativ i første sygdomsuge. Intratekal IgG syntese kan fortsætte i årevis efter endt behandling. Intratekal IgM syntese ophører oftest efter ca. 6 mdr.

Bemærkninger

Facialisparese hos børn skyldes borreliainfektion i 30-40 % af tilfældene.
De anvendte testmetoder måler antistoffer mod de tre
B. burgdorferi undertyper som forårsager borreliose i Europa. Påvisning af IgG antistoffer er ikke nødvendigvis et udtryk for sygdomsaktivitet, men kan være et udtryk for overstået sygdom.
Syfilis kan give positive fund.

Neuroborreliose er anmeldelsespligtig.

Redaktør