Meningitis og encephalitisudredning DNA/RNA (52011)

Version

1 (udgivet 29.06.2020)

Princip

Ved PCR påvises følgende mikroorganismer:
Bakterier: Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae.
Virus: Cytomegalovirus (CMV), Enterovirus, Herpes simplex virus 1 (HSV- 1), Herpes simplex virus 2 (HSV-2), Human herpes virus 6 (HHV-6), Human parechovirus, Varicella zoster virus (VZV).
Svampe: Cryptococcus neoformans/gattii.

Analysen udføres med FilmArray Meningitis/encephalitis Panel, BioFire, BioMerieux.

Indikation

Mistanke om akut bakteriel eller serøs meningitis eller encephalitis. Ved mistanke om akut bakteriel meningitis skal der altid sendes et særskilt glas til dyrkning og resistens.

Prøvemateriale

1 ml Spinalvæske.

Prøvebestilling i SP

Kan kun bestilles i SP, efter aftale med vagthavende mikrobiolog. Hvis en spinalvæske ønskes undersøgt med denne analyse medsendes et ekstra glas til denne analyse.

Undersøgelse: Meningitis/encefalitis-udredning DNA/RNA (52011)
Materiale: Spinalvæske, separat glas, 1 ml
Hvis der samtidig ønskes D+R skal der tages separat glas til dette.

Undersøgelsen skal kun bestille på patienter, hvor der er mistanke om CNS infektion og kun efter telefonisk kontakt med vagthavende læge på KMA.

Tidspunkt for prøvetagning

Så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Utensilier

Sterilt spidsglas

Prøvetagning

Spinalvæsken tages som vanligt.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C), indtil forsendelse.

Forsendelse

Hurtigst muligt.

Svarafgivelse

Køres på alle ugens dage, hvis prøven er modtaget inden kl. 20, svaret afgives som et kvalitativt svar med DNA/RNA påvist eller ikke påvist for alle mikroorganismer, der er omfattet af analysen.

Tolkning

Ved blodtilblanding af spinalvæsken kan der forekomme DNA fra bakterier, som stammer fra blodtilblandingen. Sensitiviteten af PCR er størst tidligt i sygdomsforløbet.
Svaret skal sammenholdes med klinikken. Det er uvist hvilken klinisk betydning et positivt PCR svar for CMV og HHV-6 har hos en ikke immunsupprimeret patient.


Redaktør