​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Publikationer

Forskningsenhedens forskere og forskningsaktive læger publicerer deres resultater i anerkendte internationale og nationale tidsskrifter. Udover de mange videnskabelige publikationer, formidler vi også forskningsresult​ater i patientforeningers medlemsblade som f.eks. PropaNyt. Nedenfor kan du se alle publikationer udgået fra enheden siden 2011.