Bevilling på 57,5 mio. kroner fra EU til forsknings- og sundhedsprojektet ReproUnion.

​Urologisk afdeling og forskningsenhed er en del af det dansk-svenske samarbejde ReproUnion, som har modtaget en bevilling på 57,5 mio. kroner fra EU Interreg V. ReproUnion fortsætter og udvider samarbejdet fra ReproHigh.Bevillingen fra EU og et tilsvarende beløb fra Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, Københavns Universitet, Lunds Universitet og medicinalfirmaet Ferring er øremærket til at fortsætte arbejdet med at udvikle øresundsregionen til et internationalt kraftcenter indenfor reproduktionsmedicin.

I alt 13 afdelinger fra Herlev og Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital og Holbæk Hospital og Skånes Universitetssygehus i Malmø deltager i projektet.

Udover behandling for barnløshed etableres et reproduktionsmedicinsk forskningsprogram med bl.a. 25 ph.d.-stillinger.

Bevillingen løber fra 1. september 2015 og 3 år frem.

Redaktør