Ph.d.-forsvar ved læge Mikkel Fode

​​I december forsvarede læge Mikkel Fode sin ph.d.-afhandling om forebyggelse og behandling af bivirkninger hos patienter opereret for prostatakræft.​​​


D. 20. december 2013 forsvarede læge Mikkel Fode sin ph.d.-afhandling med titlen Transcutaneous mechanical nerve stimulation in the prevention and treatment of post-prostatectomy erectile dysfunction and urinary incontinence på Herlev Hospital. 

Om studiet

Hos mænd, der opereres for lokaliseret kræft i prostata, vil der i de fleste tilfælde ske en vis grad af nerveskade i bækkenbunden. Dette er sandsynligvis baggrunden for, at der kan opstå gener i form af rejsningsbesvær og urininkontinens efter operation. Nuværende metoder til forebyggelse og behandling af disse problemer er ikke altid effektive. Transkutan mekanisk nervestimulation (TMNS) har tidligere vist at kunne aktivere bækkenbundens nerver hos rygmarvsskadede mænd, og metoden er brugt i behandlingen af urininkontinens hos kvinder. 

Studiet bestod af to studier, der har undersøgt TMNS’ potentielle rolle i forebyggelse og behandling af rejsningsbesvær og urininkontinens efter operation. Det ene studie undersøgte rejsningsfunktion og tid til kontinens efter operation. Deltagerne i studiet blev inddelt i to gruppe, hvor behandlingsgruppen modtog behandling med et TMNS apparat, mens kontrolgruppen lavede bækkenbundstræning. Fra dette studie blev data fra 68 deltagere analyseret. I det andet studie deltog mænd, som led af urininkontinens mindst 12 måneder efter deres operation. I dette studie modtog en behandlingsgruppe 6 ugers behandling med et TMNS apparat, mens en anden gruppe fungerede som kontrolgruppe. Efter de 6 uger modtog kontrolgruppen TMNS behandling i 6 uger, mens den første behandlingsgruppe blev observeret. I dette studie blev data fra 31 deltagere analyseret.

Studiets resultater viser, at TMNS er et lovende værktøj i forebyggelse af rejsningsbesvær og i behandlingen af inkontinens efter operation, dog kunne projektet ikke vise en endegyldigt effekt af TMNS. På nuværende tidspunkt bør projektets resultater derfor bruges til at danne baggrund for yderligere forskning, inden kliniske anbefalinger for behandling med TMNS kan udarbejdes. 

Fremtidig forskning bør fokuseres på at afprøve alternative TMNS-behandlingsprotokoller, og på at undersøge den rolle nervebevarelse under operation spiller for succes med TMNS-behandling. 

Afhandlingens videnskabelige artikler 


Fode M, Borre M, Ohl DA, Lichtbach J, Sønksen J 
Penile vibratory stimulation in the recovery of urinary continence and erectile function after nerve sparing radical prostatectomy: A randomized, controlled trial. BJU Int 2013

Fode M, Sønksen J.​Penile vibratory stimulation in the treatment of post-prostatectomy incontinence: A randomized pilot study. Neurourol Urodyn 2013​

​​Samarbejdspartnere

Studiet blev udført i samarbejde med Urologisk afdeling, Skejby Sygehus og Department of Urology, University of Michigan, USA. 

Studiestøtte

Studie blev støttet med bevillinger fra:

  • Velux Fonden
  • Grosserer L.F. Fogts Fond 
  • Aase og Ejnar Danielsens Fond
Redaktør