Grænseløs sygdomsbehandling

​ReproHigh markerede 5 års arbejde med behandling, uddannelse og forskning indenfor reproduktionsmedicin med konferencen Grænseløs sygdomsbehandling i Tivoli Congress Center, hvor resultater, erfaringer og planer for fremtiden blev præsenteret. ​

International frontrunner  

Siden 2010 har vi været en del af det dansk/svenske projekt ReproHigh - et samarbejde mellem 8 afdelinger fra hospitaler og universiteter i Region Hovedstaden og Region Skåne. 

ReproHigh betegnes som frontrunner for grænseløs sygdomsbehandling indenfor EU og følges derfor på nærmeste hold af universiteter og hospitaler i Europa. 

Grænseoverskridende behandling 

Samarbejdet betyder, at borgerne i Øresundsregionen tilbydes den bedst mulige behandling uanset om den ligger i Danmark eller Sverige. 

Mange patienter har haft glæde af samarbejdet, og på konferencen blev vist film med nogle af disse patienter. Bl.a. Jesper fra Sverige, der er lammet fra brystet og ned, som har modtaget behandling fra professor, overlæge Jens Sønksen. 

Perspektiverne for grænseoverskridende samarbejde

Perspektiverne for samarbejde mellem hospitalerne på tværs af Øresund blev debatteret på konferencen bl.a. af Region Hovedstadens regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, formanden for Sundheds- og Sygehusudvalget i Region Skåne Anne-Lena Hogerud og formanden for den danske delegation til Nordisk Råd Bertel Haarder.

Samarbejdet betyder ikke kun, at borgerne i Øresundsregionen kan modtage behandling på tværs af sundet, men det giver også et større patientgrundlag for sundhedsvidenskabelig forskning og gode forudsætninger for at igangsætte klinisk afprøvning i samarbejde med industrien. 

Planer for fremtiden

​Aktuelt arbejder gruppen bag ReproHigh på at udvide samarbejdet med flere partnere og en fælles indgang, hvor patienter, forskere, studerende, myndigheder og industri kan henvende sig. 

Derudover arbejdes der med etablering af et reproduktionsmedicinsk forskningsprogram med finansiering af både yngre og senior forskere. 

ReproHigh planlægger at søge yderlig støtte fra EU gennem det kommende Interreg V program i foråret 2015.​

Redaktør