Europæiske, statslige og offentlige bevillinger

EU

EU programmet Eu Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (periode 2010-2019)

​Ministerier og styrelser

Sundhedsstrategien Øget kapacitet til mere skånsom operativ behandling

Sundhedsstyrelsen

Regionerne

Herlev og Gentofte Hospital, Forskningsrådet

Redaktør