Insemination med sæd fra donor

Her kan du/I læse om, hvornår insemination med sæd fra donor er en mulighed og om selvebehandlingen. Klinikkens læger har ansvaret for behandlingen og planlægger denne i samarbejdemed sygeplejerskerne, som står for ultralydsskaning og insemination.

Formål med insemination

At optimere chancen for at blive gravid ved at øge antallet af bevægelige sædceller i æggelederne på ægløsningstidspunktet.

Hvornår er insemination med sæd fra donor en mulighed? 

 • Hvis kvaliteten af mandens sæd er meget nedsat.
 • Hvis manden ikke danner sædceller.
 • Hvis manden er bærer af en alvorlig arvelig sygdom, som I ikke vil risikere, bliver videreført.
 • Hvis befrugtning med ICSI ved reagensglasbehandling ikke er lykkedes.
 • Hvis kvinden lever i et lesbisk forhold.
 • Hvis kvinden lever alene.

Insemination med donorsæd anbefales primært til kvinder under 38 år. Alternativt tilbydes IVF behandling.

For at kunne blive insemineret kræver det normal passage i æggelederne. Dette kan undersøges ved en røntgenundersøgelse (HSG) eller vandskanning (HSU).

Valg af donor

Man skal tage stilling til, om donor skal være anonym, eller om man ønsker flere oplysninger (udvidet profil).

Herudover skal man vælge, om der skal være mulighed for at  barnet, på et senere tidspunkt, kan få flere oplysninger om donor og evt. kontakte donor (åben donor).

Valg af sædbank

Region Hovedstaden har indgået aftale med sædbanken Cryos.

Se detaljer om donorvalg i patientinformationen: ”Anvendelse af donorsæd”.

Undersøgelse af donor og sæden

I sædbankerne er donorerne nøje udvalgt.

 • Ved samtaler er donorerne er blevet spurgt til arvelige sygdomme i familien.  
 • Ved undersøgelser har fagfolk vurderet donorerne som psykisk og fysisk raske. 
 • Donorerne er testet for arvelige og smitsomme sygdomme som HIV, leverbetændelse (hepatitis B og C) og kønssygdommene: gonoré og chlamydia.

Når en donor har afgivet sæd, bliver sæden frosset og sat i karantæne i 6 måneder. I løbet af disse 6 måneder får donor taget nye prøver. Kun hvis disse prøver bekræfter, at donor er sund og rask, bliver sæden frigivet til anvendelse.

Trods disse forsigtighedsregler kan en arverisiko alligevel ikke helt udelukkes.

Tilmelding til behandling

Første dag i din menstruation skal du ringe til sygeplejerskerne på
tlf: 38 68 48 70
Se venligst aktuelle telefontider på vores hjemmeside: www.herlevhospital.dk/fertilitetsklinik

Du vil her få en tid til ultralydsskanning. Dagen for ultralydsscanning afhænger af behandlingsplanen og din cykluslængde.

Umiddelbart efter din tilmelding til behandling skal du/I bestille donorsæd, så vi kan have sæden klar, den dag du skal insemineres. Du/I skal bestille donorsæd ved hver ny opstart på behandling.

Behandlingen

 • Cyklusdag 2, 3, 4 eller 5 starter du på injektioner med follikelstimulerende hormon, FSH, som styrker udviklingen af ægblærer.
 • Du skal tage 1 indsprøjning om dagen.
 • Efter 7 dage kommer du til ultralydsscanning, mhp. vurdering af udviklingen af ægblærer.
 • Herefter følger vi fortsat udviklingen af ægblærerne med ultralyd, og når 1-2 ægblærer er modne, skal du tage en ægløsningssprøjte.
 • Inseminationen foregår to dage senere.

Ved behandling med follikelstimulerende hormon, udvikles der indimellem flere ægblærer.

Hvis der udvikles to modne ægblærer, vil der i de fleste tilfælde kun ske befrugtning af det ene æg, men af og til vil begge æg blive befrugtet. I så fald er der risiko for tvillingegraviditet.

Vi kan efter aftale med dig/jer, vælge kun at inseminere ved udvikling af en enkelt ægblære.

Hvis der udvikles mere end to modne ægblærer, vil vi ikke inseminere. Vi kan da vælge at aflyse behandlingscyklus eller vi kan ændre behandlingen til IVF (reagensglasbefrugtning).

Sådan foregår inseminationen

Du skal møde med fuld blære. Dvs. du skal drikke normalt, men må ikke have haft vandladning ca. 2 timer før inseminationen. Dette er vigtigt, da det gør det nemmere at indføre inseminationskateteret.

På stuen skal du/I oplyse navn og CPR-nummer.

Selve behandlingen foregår næsten som ved en gynækologisk undersøgelse. 

Vi sætter et selvholdende instrument op i skeden, så vi kan se livmodermunden. Vi fører så et tyndt og blødt plastikkateter ind gennem livmodermunden, og sprøjter den optøede sæd op i toppen af livmoderen. Sædcellerne svømmer nu ud i æggelederne, hvor befrugtningen kan finde sted.

Sædcellerne kan befrugte æg i flere døgn efter inseminationen.

Inseminationen er som regel smertefri og tager kun et øjeblik. Der kan dog i enkelte tilfælde forekomme menstruationslignende smerter.

Hvis det er første gang, du bliver insemineret, anbefaler vi, at du sidder 15 minutter i venteværelset, inden du tager hjem. I sjældne tilfælde kan man nemlig blive utilpas. 

Er du blevet insemineret tidligere uden problemer, kan du tage hjem umiddelbart efter inseminationen.

Hvordan skal jeg forholde mig efter inseminationen?

 • Du må godt tage på arbejde, efter du er blevet insemineret.
 • Du skal undgå karbad og svømning det første døgn.
 • Visse studier tyder på, at du skal undgå hård fysisk aktivitet, og bliver du gravid, gælder dette i de første 18 uger af graviditeten.

Efter hver insemination lægger vi en plan for din/jeres næste behandling. Dette er ikke et udtryk for, at vi ikke tror det vil lykkes, men det er vores erfaring, at mange er glade for at have en plan. Når vi stimulerer med FSH, kan du starte ny behandling umiddelbart efter en negativ graviditetstest.

Graviditetstest

17 dage efter du er blevet insemineret, er det vigtigt at du møder til en graviditetstest, som tages som en blodprøve.  Du kan få taget graviditetsblodprøven på alle hospitaler og blodprøveambulatorier i Region H og Region Sjælland. Du vælger selv. Nogle steder skal du bestille tid. Du kan finde information om åbningstider og evt. tidsbestilling på www.regionh.dk/blodproever.

Du skal have taget blodprøven

_____dag d._____ / _______, kl.7-15
Hvis du får taget blodprøven inden kl. 9, kan du få resultatet samme dag. 
Når vi har svaret, ringer vi til dig.
Du kan evt. også ringe til os kl. 13-14 på telefon 38 68 48 70.

Du skal altid have taget en graviditetsprøve, uanset om du tror, at du er gravid eller ej.

Selvom der er kommet blødning, kan man i få tilfælde godt være gravid alligevel. Ofte vil en sådan graviditet blot være biokemisk, dvs. et tidligt anlæg, der går til grunde af sig selv. Andre gange sidder graviditeten i æggelederen og kan føre til en alvorlig situation med smerter og blødning i bughulen.

Der er heldigvis også eksempler på, at graviditetsprøven er positiv og graviditeten er helt normal, selv om der har været en del blødning.

Positiv graviditetstest og graviditetsscanning

Er graviditetstesten positiv, får du tid til graviditetsskanning 3 uger senere, hvor du vil være i 7.-8. uge. Hvis du inden da får blødning eller mavesmerter, skal du kontakte os.

Hvis alt ser fint ud, vil du/I normalt blive afsluttet, den dag der udføres graviditetsscanning.

Hvis der er særlige forhold, f.eks. tvillinger, foretages normalt en ekstra skanning ca. 2 uger senere.

Den endelige terminsdato fastsættes først i forbindelse med nakkefoldsskanningen i 12. - 13. uge.

Negativ graviditetstest

Hvis graviditetstesten er negativ, følger du/I den plan der er lagt for dig/jer.

Vi tilbyder 6 behandlinger

Hvis du ikke er blevet gravid efter 6 inseminationer, vil vi anbefale dig/jer at gå videre med reagensglasbefrugtning.

Medicinens virkning og mulige bivirkninger

Follikelstimulerende hormon (FSH) styrker æggestokkenes udvikling af ægblærer (follikler). Medicinen gives som indsprøjtning i huden under navleniveau.

Ved behandling med FSH kan du opleve:

 • Kortvarig svie og ømhed ved indsprøjtningsstedet
 • Brystspænding
 • Træthed
 • Oppustethed

Ægløsningssprøjten indeholder hormonet hCG, som modner folliklerne og fremkalder ægløsning efter 36-40 timer. Medicinen gives som indsprøjtning i huden under navleniveau.

Når du har taget ægløsningssprøjten kan du opleve:

 • Kortvarig svie, rødme, hævelse og ømhed ved indsprøjtningssstedet
 • Træthed
 • Kvalme
 • Hovedpine
 • Oppustethed
 • Brystspænding

Reservation af sæd

Det er muligt at reservere sæd fra den donor, som du allerede har brugt, til insemination til et evt. barn mere.

Det kan være vanskeligt, når man lige har fundet ud af, man er gravid at tage stilling til, om man ønsker et barn mere. På trods af dette bør man alligevel overveje det, hvis man ønsker flere børn som genetisk set skal være helsøskende.

For at undgå at sæd fra den specifikke donor er opbrugt eller ophørt, bør du/I derfor tidligst muligt reservere sæden.

Hvis du/I ønsker at reservere sæd, kan vi oplyse jer om, hvilket donornummer du/I har modtaget sæd fra. Derefter skal du/I selv tage kontakt med sædbanken og høre, om der er flere strå med sæd fra denne donor. Du/I betaler selv for at reservere sædstråene.

Redaktør