Donorsæd, anvendelse af

Her beskrives de forskellige muligheder for valg og anvendelse af donorsæd, samt hvordan oghvornår donorsæd bestilles.

Hvem kan have brug for donorsæd?

 • En enlig kvinde
 • Et lesbisk par
 • Et par hvor manden ikke danner sædceller i sædvæsken (azoospermi)
 • Et par hvor der er risiko for, at manden viderefører en arvelig sygdom
 • Som back-up ved reagensbehandlingbehandling (IVF) hvis der er risiko for, at der er for få sædceller den dag, æggene skal befrugtes

Graviditet med donorsæd

Du/I kan blive behandlet med insemination eller reagensglasbefrugtning.

På Fertilitetsklinikken skal du/I underskrive en samtykkeerklæring om, at du/I er informeret og ønsker, at vi skal behandle med donorsæd.

Undersøgelse af donor og sæden

I sædbankerne er donorerne nøje udvalgt.

 • Ved samtaler er donorerne blevet spurgt til arvelige sygdomme i familien.
 • Ved undersøgelser har fagfolk vurderet donorerne som psykisk og fysisk raske.
 • Donorerne er testet for arvelige og smitsomme sygdomme som HIV, leverbetændelse (hepatitis B og C) og kønssygdommene: gonoré og chlamydia.

Når en donor har afgivet sæd, bliver sæden frosset og sat i karantæne i 6 måneder. I løbet af disse 6 måneder får donor taget nye prøver. Kun hvis disse prøver bekræfter, at donor er sund og rask, bliver sæden frigivet til anvendelse.

Trods disse særlige forsigtighedsregler kan en arverisiko alligevel ikke helt udelukkes.

Hvis barnet mod forventning fejler noget ved fødslen eller senere, og du/I får at vide, at sygdommen kan være arvelig, er det vigtigt, at du/I kontakter klinikken og fortæller om dette. Det samme gælder, hvis du/I får at vide, at det kan dreje sig om smitteoverførsel.

På samme måde kontakter vi dig/jer, indtil barnet fylder 18 år, hvis vi får kendskab til en mistanke om arvelig sygdom eller smitte hos et barn fra samme donor, som du/I har anvendt.

En donor i Danmark, må levere sæd til højst 12 graviditeter. Før hver anvendelse kontrollerer klinikken med sædbanken, at der ikke er tilkommet nye oplysninger om donor vedrørende smitterisiko, og at graviditetsgrænsen ikke er nået.

Valg af donor

Du/I skal tage stilling til, om donor skal være anonym, eller om du/I ønsker flere oplysninger (udvidet profil).

Herudover skal du/I vælge, om der skal være mulighed for at barnet, på et senere tidspunkt, kan få flere oplysninger om donor (åben donor).

Du/I skal selv bestille sæden 

Region Hovedstaden har lavet aftale med sædbanken Cryos, og du skal selv bestille sæden direkte hos Cryos.

Hvis du ønsker sæd fra en anden sædbank, skal du selv bestille og betale for sæden.

Hvornår skal sæden bestilles?

 • Du/I skal bestille sæden, den dag du tilmelder dig behandling. 
 • Du/I skal bestille sæd, ved hver start på en ny behandling.

Det er dit/jeres eget ansvar at få bestilt sæden, da vi ellers kan risikere at mangle sæden på dagen for ægudtagning eller insemination.

Betaling af sæden

Når sæden er bestilt, er det klinikken der betaler for sæden. Der er dog disse undtagelser: 

 • Du har en vis egenbetaling hos Cryos, hvis du vælger en donor, som har billeder af ham som voksen.  Denne egenbetaling foregår direkte til Cryos. Dette gælder også, selvom du ikke har kikket på billederne, og udelukkende har valgt donor på baggrund af de øvrige kriterier.
 • Hvis du vælger en anden sædbank end Cryos, skal du selv betale for sæd og transport.

Sådan bestilles donor

Du bliver guidet til, hvordan du bestiller sæd på Cryos’ hjemmeside, find linket på Herlev Hospitals hjemmeside: www.herlevhospital.dk/3h0

Du/I kan også vælge, at en person som du/I kender, skal være sæddonor:

Dette kræver at:

 • han ikke er i familie med kvinden der modtager sæden.
 • fertilitetsklinikken foretager screening og test af donor og fryser sæden.

Når Fertilitetsklinikken har godkendt sæddonor, kan sæden anvendes til behandling med insemination eller reagensglasbefrugtning.

Du/I kan læse mere i patientinformationen: Sæddonation med kendt sæddonor.

Har jeg/vi mulighed for at få flere børn
med samme donor?

Ja, du/I har mulighed for at reservere sæd fra samme donor. Dette betaler du/I selv for.

Skal barnet have at vide, at det er et
donorbarn?

Det er dig/jer der beslutter, om barnet skal vide besked.

Erfaring fra studier viser, at åbenhed overfor barnet generelt kan anbefales, og at informationen med fordel kan gives, når barnet begynder at interessere sig for sit ophav.

Du/I kan læse om emnet på hjemmesiden
www.donor-barn.dk

Redaktør