Gulsot hos nyfødte

Gulsot er normalt hos nyfødte, men i nogle tilfælde kræver det behandling med lysterapi.

Om gulsot

Dit/jeres nyfødte barn kan få et gulligt skær i huden. Det kaldes gulsot og er normalt hos nyfødte, men i nogle tilfælde kræver det behandling med lysterapi. 50 % af alle nyfødte får gulsot inden for de første døgn.
Gulsot starter i ansigtet og spreder sig til resten af kroppen. Barnet kan også blive gul i det hvide i øjnene.

Årsag til gulsot

Et nyfødt barns lever er ofte stadig umoden og kan have svært ved at nedbryde bilirubin, der er et affaldsstof i blodet. Når leveren ikke kan udskille bilirubin hurtigt nok, ophobes det i blodet og ses som et gulligt skær i huden.

Følgevirkninger af ubehandlet gulsot

Hvis gulsot med meget høje mængder af bilirubin ikke bliver behandlet, kan barnet i sjældne tilfælde risikere at få en hjerneskade. Derfor skal barnet undersøges på børneafdelingen, hvis det viser tegn på alvorlig gulsot.

Det skal I være opmærksomme på

Kontakt straks barselsgangen ved gulsot i barnets første levedøgn

Hvis I er hjemme, og barnet bliver gul i det første døgn efter fødslen, skal I kontakte barselsgangen med det samme, så vi kan vurdere, om barnet skal i behandling for gulsot.

Vær opmærksom på tegn på gulsot

Hold øje med tegn på gulsot eller forværring af gulsot hos barnet. Hold især øje med, om barnet:

  • er mere træt eller slap i kroppen og ikke vågner op på puslebordet
  • ikke sutter effektivt eller slet ikke sutter under amning
  • er svært at vække
  • ikke har perioder med øjenkontakt ved måltider. Barnet behøver ikke have konstant øjenkontakt og må gerne lukke øjnene, men indimellem skal I kunne få øjenkontakt.

Andre tegn på gulsot kan være, hvis barnet:

  • taber sig eller ikke tager på i vægt
  • tisser mindre og har færre afføringer.

Barnet skal spise ofte

Når et barn har gulsot, har det behov for at få mad oftere, da det vil øge antallet af gange dit barn har afføring. Jo oftere det har afføring, jo hurtigere vil det udskille bilirubin fra kroppen. Giv barnet mad mindst 8 gange i døgnet.

Kontakt os eller barnets egen læge ved forværring

Hvis barnet bliver mere træt og uinteresseret i at sutte, eller hvis den gule farve spreder sig til nederste del af kroppen i løbet af de første 7 dage efter fødslen, skal I kontakte os. Efter de første 7 dage skal I kontakte sundhedsplejersken, barnets egen læge eller Akuttelefonen 1813 uden for lægens åbningstid.

Redaktør