Graviditet, fødsel og efter fødsel

Information og vejledning til, hvad der sker, hvornår under graviditet, fødsel og tiden efter fødslen.

Tillykke med graviditeten

I forbindelse med en graviditet, fødsel og tiden efter fødslen kan der være meget, man skal forholde sig til som gravid eller som partner. For at hjælpe dig/jer bedst muligt på vej har vi lavet et overblik over, hvad du/I kan forvente af forløbet.

Ved behov for hjælp

Ved behov for akut hjælp før graviditetsuge 20 

Hvis du får akutte problemer før graviditetsuge 20, skal du kontakte din egen læge eller Akuttelefonen 1813 uden for din egen læges åbningstider. Du vil ikke nødvendigvis få behandling på det hospital, hvor du skal føde.

Ved behov for akut hjælp efter graviditetsuge 20

Hvis du får akutte problemer i forbindelse med graviditeten efter graviditetsuge 20, skal du kontakte Gravid- og Fødemodtagelsen/Akutmodtagelsen for Gravide. Se telefonnummeret under kontaktoplysningerne. Du skal fx ringe, hvis du får vedvarende kløe over hele kroppen, større blødning eller ikke kan mærke barnet sparke.

Aftaler i graviditeten

Aftaler hos en jordemoder

Du bliver tilbudt 4-6 konsultationer hos en jordemoder i graviditeten. Jordemoderen følger barnets udvikling, og I taler om sunde vaner for dig. I taler også om de forandringer, du kan opleve i kroppen og de følelsesmæssige forandringer, du og din partner kan opleve under en graviditet, samt forberedelse til selve fødslen.

Vi tilstræber, at du ser den samme jordemoder i hele graviditeten. Derfor anbefaler vi, at du ikke ændrer tiderne.

Aftaler hos din egen læge

Du bliver tilbudt tre konsultationer hos din egen læge i graviditetsugerne omkring uge 6-10, 25 og 32. Du skal selv bestille tid.

Aftaler hos fødselslæge

Nogle gravide tilbydes konsultationer hos en fødselslæge på hospitalet. Det kan være ved sygdom eller ved risiko for komplikationer i graviditeten, som kan påvirke kvinden eller barnet.

Ammekonsultation

Det er vigtigt, at du fortæller din jordemoder, hvis du er opereret i det ene eller begge bryster. Hvis du har en piercing i brystvorten, bør du også fortælle det.

Nogle gravide får tilbudt at komme til samtaler for at forebygge komplikationer i forbindelse med amning. Du bliver tilbudt en konsultation, hvis du:

 • har fået opereret dine bryster, fx hvis du har fået reduceret dine bryster, har fået flyttet din brystvorte eller har fået sat brystimplantater ind.
 • tidligere har haft problemer med amning.
 • er i tvivl, om du ønsker at amme eller har andre bekymringer i forhold til amning.

Hjemmebesøg af sundhedsplejersken i graviditeten

Der er i nogle kommuner tilbud om hjemmebesøg af sundhedsplejersken allerede i graviditeten. Sundhedsplejersken tilbyder vejledning, individuel støtte og rådgivning til gravide og spæd- og småbørnsfamilier.

Livsstil i graviditeten

Kost

Alle gravide bør spise en varieret kost og motionere regelmæssigt. Vi anbefaler, at du følger de officielle kostråd:

 • Spis planterigt, varieret og ikke for meget.
 • Spis flere grøntsager og frugter.
 • Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk.
 • Spis mad med fuldkorn.
 • Vælg planteolier og magre mejeriprodukter.
 • Spis mindre af det søde, salte og fede.
 • Sluk tørsten i vand.

Hvis du er veganer eller vegetar, er det vigtigt, at du orienterer dig om særlige anbefalinger.
Du kan læse mere om de officielle kostråd på www.sst.dk.

Du kan finde særlige anbefalinger til gravide veganere og vegetarer fra Fødevarestyrelsen på www.altomkost.dk.

Tilskud af vitaminer og jern

Vi anbefaler, at du følger Sundhedsstyrelsens råd for gravide.
Du skal dagligt tage:

 • 400 mikrogram folsyre indtil graviditetsuge 12
 • 10 mikrogram D-vitamin gennem hele graviditeten
 • 40-50 milligram jern fra graviditetsuge 10 og resten af graviditeten
 • 500 milligram kalk eller spise og drikke, hvad der svarer til ½ liter mælkeprodukter gennem hele graviditeten.

Undgå rygning og alkohol

Du skal undgå rygning og alkohol, så snart du finder ud af, at du er gravid. Både rygning og alkohol er skadeligt for fosterets udvikling og kan i værste fald give barnet varige skader.
Vi fraråder også, at du anvender produkter med nikotin, når du er gravid eller ammer. Passiv rygning kan skade barnet under graviditeten og ved amning, da skadelige stoffer fra røgen optages i modermælken.

Vi anbefaler, at du kontakter din egen læge, hvis du under graviditeten, og mens du ammer, har svært ved at undgå alkohol, rygning og andre produkter, der indeholder skadelige stoffer, fx nikotin.

Hvis du ønsker det, kan du blive henvist af hospitalet til gratis vejledning om rygestop i din kommune.
Du og dine pårørende kan også anonymt søge hjælp hos Stoplinien ved at sende en SMS til med teksten ’Rygestop’ til 1231, som ringer dig op.
Du kan også finde mere information om rygestop under graviditeten hos www.roegfribaby.dk

Medicin og andre stoffer

Hvis du tager medicin dagligt, så tal med din egen læge om, hvorvidt du må fortsætte med det under graviditeten.
Hvis du har et misbrug af medicin eller euforiserende stoffer, kan det skade både dig og dit barn. Tal med din egen læge om hjælp til at stoppe med dit misbrug.

Du kan også søge vejledning hos Trygmor, som gratis rådgiver gravide og ammende om medicin, naturmedicin og rusmidler. Du kan kontakte Trygmor på telefonnummer 38 63 63 63.

Familieambulatoriet

Familieambulatoriet på Hvidovre hospital er et tilbud til gravide, der inden for de sidste to år har eller har haft et forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler. Det er også til dig, hvor din partner har et aktivt rusmiddelforbrug.
Du kan læse mere om Familieambulatoriet på www.hvidovrehospital.dk.

Motion

Vær moderat fysisk aktiv i mindst 30 minutter om dagen. Moderat aktiv vil sige, at du bevæger dig i et tempo, hvor du bliver let forpustet, fx ved en gåtur, en cykeltur, havearbejde, svømning og styrketræning.

Du kan læse mere om fysisk aktivitet og graviditet på www.sst.dk. Søg på ’fysisk aktivitet’.

Særlige forhold i graviditeten

Graviditetsdiabetes

Du bliver tilbudt en undersøgelse for graviditetsdiabetes, hvis du:

 • tidligere har haft graviditetsdiabetes
 • tidligere har født et barn, der vejede 4500 gram eller derover ved fødslen
 • har sukker i urinen ved en jordemoderkonsultation
 • har et BMI på 27 eller derover ud fra din vægt før graviditeten
 • har børn, søskende, forældre eller bedsteforældre med type 1 eller type 2 diabetes
 • har PCOS (polycystisk ovariesyndrom)
 • er gravid med mere end et barn.

Undersøgelsen tilbydes som regel tidligt omkring graviditetsuge 10-20 og igen senere omkring uge 24-28. Derudover tilbyder vi i visse tilfælde at gentage undersøgelsen.

Blodtypen rhesus negativ

Hvis din blodtype er rhesus negativ, anbefaler vi, at du får taget en blodprøve omkring graviditetsuge 25 hos din egen læge. Blodprøven viser blodtypen på dit barn. Hvis dit barn har blodtypen rhesus positiv, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du får en indsprøjtning med anti-D i graviditetsuge 29 og umiddelbart efter fødslen. Indsprøjtningerne forhindrer, at dit immunforsvar danner antistoffer mod barnets blod. Din jordemoder sørger for, at du får indsprøjtningerne.

Fjern piercinger fra brystvorten under graviditeten

Brystet og brystvorten ændrer sig i løbet af graviditeten. Vi anbefaler, at du tager din piercing ud tidligt i graviditeten, så dit bryst og din brystvorte kan udvikle sig naturligt.

Fødsel

Kontakt os, når du skal føde

Hvis du har regelmæssige veer, vandet er gået, du begynder at bløde, eller du mærker mindre liv, skal du kontakte Gravid- og Fødemodtagelsen på telefon 38 68 32 57. Sammen finder I ud af, om det er tid til at komme ind på hospitalet, eller om du/I skal vente lidt endnu.

Hvis du skal føde hjemme, skal du/I også ringe til jordemoderen på samme telefonnummer for at aftale, om det er tid til at sende en jordemoder hjem til dig/jer.

Hvis du tidligere har født ved kejsersnit, skal du ringe og fortælle, når du begynder at få veer. 

Forbered det, du skal have med til fødslen

Det er en god idé at have pakket en taske med de ting, du skal bruge på hospitalet, når du skal føde. Det kan fx være tøj, som du kan bevæge dig i, toiletsager, tøj og dyne til den nyfødte, ekstra mad, en oplader til din mobiltelefon og eventuelt en autostol.
Udstyr, der fylder meget, skal efterlades i bilen eller lignende, da der er begrænset plads på fødestuerne.

Fødsel på fødegangen

Fødegangen kan håndtere både ukomplicerede fødsler og de mere komplicerede fødsler, som kræver ekstra overvågning af den fødende og barnet.

Fødsel på fødeklinik

Fødeklinikken er en mulighed, når den gravide er sund og rask, og graviditeten er forløbet ukompliceret. Fødslen skal gå i gang af sig selv til terminen, og vi skal have en forventning om, at fødslen kommer til at forløbe ukompliceret.

Hjemmefødsel

En hjemmefødsel i kendte omgivelser er en mulighed, når den gravide er sund og rask, og graviditeten er forløbet ukompliceret. Jordemoderen kommer hjem til dig og hjælper under fødslen og vil være der indtil 2 timer efter fødslen.

Opstår der komplikationer under fødslen, skal du overflyttes til fødeafdelingen. Hvis det sker, følger jordemoderen med ind på fødestedet.

Du får mere information hos din jordemoder i jordemoderkonsultationen, hvis du ønsker at føde hjemme.

Efter fødslen

Ambulant fødsel

Du føder ambulant, hvis du er sund og rask, føder uden komplikationer og får et barn, der ikke har behov for behandling på hospitalet efter fødslen. At føde ambulant betyder, at I tager hjem cirka 4-6 timer efter fødslen.

Vi tilbyder tæt kontakt til jer i de første dage:

 1. Dagen efter fødslen bliver I ringet op af en barselsjordemoder, som følger op på din og barnets trivsel.
 2. I bliver tilbudt en aftale i vores efterfødselsambulatorie, hvor der bliver taget en blodprøve fra barnets hæl og foretaget en hørescreening.
 3. Indenfor den første uge har I mulighed for at kontakte personalet på barselsafsnittet ved spørgsmål om din og dit barns trivsel på ammetelefonen på telefon 38 68 94 53 hele døgnet.

Barselsophold på hospitalet

Hvis der har været komplikationer under graviditeten eller fødslen, eller hvis der er andre forhold, der gør, at du og dit barn har brug for at være på hospitalet, kan I blive på vores barselsafsnit. Vi tilbyder 2 dages barselsophold til dig, hvis du har fået dit første barn.

Hvis du har født hjemme

Hvis du føder hjemme som planlagt, får du samme tilbud som efter ambulant fødsel.

Aftaler efter fødslen

Hørescreening og blodprøve fra barnets hæl

Vi tilbyder at lave hørescreening og tage en blodprøve fra barnets hæl. Hørescreeningen kan foretages fra 3-14 dage efter fødslen. I enkelte tilfælde kan den foretages senere, op til 2 måneder efter fødslen.
Blodprøven er en undersøgelse for flere forskellige sjældne stofskiftesygdomme.
Hvis du føder hjemme, er gået direkte hjem fra fødegangen efter fødslen eller er udskrevet fra barselsgangen, inden prøven skal tages, kommer I tilbage til hospitalet og får taget prøven. Blodprøven fra barnets hæl skal tages mellem 48-72 timer efter fødslen.

Sundhedsplejerske

Hvis vi har fået dit samtykke, giver vi besked til sundhedsplejersken, der kontakter dig.
Du kan få mere viden om det kommunale tilbud om sundhedsplejerske på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’Besøg af sundhedsplejersken’.
Hvis du ikke er blevet ringet op af sundhedsplejersken, efter I er taget hjem, kan du selv kontakte sundhedsplejen. Find din/jeres sundhedsplejerske på kommunens hjemmeside.

Efterfødselssamtale

Hvis du/I har brug for at tale om fødslen, er du/I velkomne til at kontakte os. Vi hjælper gerne med, at du/I kommer i kontakt med den jordemoder eller læge, der var til stede under fødslen, eller som du/I har haft kontakt til under graviditeten. Det er også muligt at booke en tid hos en jordemoder til en efterfødselssamtale.

Aftaler hos din egen læge

Du skal selv bestille tid til to undersøgelser hos din egen læge. Til den første aftale 5 uger efter fødslen undersøger din læge barnet. Den anden aftale 8 uger efter fødslen er en almindelig gynækologisk undersøgelse af dig.

Værd at vide

Vi giver din læge besked

Vi sender information om fødslen til din praktiserende læge. Hvis du ikke ønsker, at din læge skal modtage besked fra hospitalet, skal du sige det til os.

Fortæl om din oplevelse

Vi vil gerne høre fra dig med både ris og ros. Hvis du overvejer at klage, kan du kontakte hospitalets patientvejledere, som er uvildige rådgivere. Læs mere om dine rettigheder som patient på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Sammen uden vold

Hvis I lever med vold eller oplever voldsomme konflikter, kan I tale med jeres jordemoder eller kontakte Lev Uden Volds 24 timers hotline på telefon 1888.

Få mere viden

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk, kan du finde mere information til gravide. Søg på ’Graviditet’ og klik på ’Graviditet og fødsel’.

Redaktør