Forstørret nyrebækken hos fostret

Hvis 2. trimesterskanningen viser, at fosteret har forstørret nyrebækken, tilbydes forældrene ekstra skanninger under graviditeten og det nyfødte barn skal eventuelt til kontrol.

Kort om forstørret nyrebækken

2. trimesterskanningen har vist, at dit/jeres foster har forstørret nyrebækken, og derfor tilbydes du/I ekstra skanninger. Et nyrebækken er forstørret, når det er større end 5 mm ved 2. trimesterskanningen.

Allerede i fosterstadiet begynder nyrerne at producere urin. Urinen samler sig i nyrebækkenerne og ledes via urinlederne ned i fosterets blære, hvorfra fosteret tisser ud i fostervandet.

Forstørret nyrebækken ses hos 1-2 % af alle fostre. Det er hyppigst hos drenge. I langt de fleste tilfælde har det ingen betydning. Tilstanden forsvinder oftest af sig selv i løbet af graviditeten eller efter fødslen. I få tilfælde kan ophobning af urin påvirke nyrens funktion.

Illustration af placering af nyrebækken, nyre, urinleder, blære og urinrør hos fosteret

Årsager til et forstørret nyrebækken

Der kan være flere årsager til et forstørret nyrebækken. Der kan være en forsnævring på overgangen mellem nyrebækkenet og urinlederen, eller der hvor urinlederen munder ind i blæren. En anden årsag kan være, at urinen løber tilbage fra blæren til en eller begge urinledere.

Det videre forløb

Du/I bliver tilbudt ekstra skanninger under graviditeten

Vi tilbyder dig/jer en ekstra ultralydsskanning i graviditeten, når du er i graviditetsuge 32. Nogle gange vurderer vi, at du/I skal tilbydes flere skanninger. Det afhænger af nyrebækkenets størrelse, og om det er ét eller begge nyrebækkener, der er forstørret.

Skanningen varer 1 time, men der kan opstå ventetid, som kan forlænge opholdet.

Hvis fosterets nyrebækken stadig er forstørret ved den opfølgende skanning, tilbyder vi en ultralydsskanning af barnets nyrer efter fødslen. I langt de fleste tilfælde viser skanningen på det tidspunkt, at nyrebækkenet ikke længere er forstørret.

Tag én voksen ledsager med

Du er velkommen til at have én voksen ledsager med. Skanninger kræver ro og koncentration, så vi anbefaler, at du ikke tager børn med. Det gælder også, hvis dine børn er syge, og du har pasningsproblemer. Du er i så fald velkommen til at ringe og få en ny tid.

Der kan være flere personer til stede

Der kan være flere sundhedsfaglige personer til stede, når du bliver skannet. Det kan være personer under uddannelse, og vi kan også have behov for at være flere til at vurdere skanningsbillederne.

Der er ingen risiko ved skanningen

En ultralydsskanning er uden risiko for dig og dit ufødte barn.

Dit/jeres nyfødte barn skal eventuelt til kontrol

Hvis barnets nyrebækken fortsat er forstørret ved skanningen efter fødslen, bliver barnet undersøgt på børneafdelingen for at finde årsagen. Børnelægerne vil tale med dig/jer om, hvad du/I skal være opmærksom på hjemme, da et forstørret nyrebækken kan give betændelse i urinvejene. I nogle tilfælde vil barnet få antibiotika som forebyggende behandling.

Enkelte børn med en forsnævring på urinvejene kan få brug for en operation.

Redaktør