Overensstemmelse mellem målt og ordineret energibehov ved patienter indlagt på Medicinsk afdeling

​Projektledelse

Tina Munk, leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev-Gentofte Hospital. (tina.munk@regionh.dk)

​Resume

Formål

At måle indlagte patienter med indirekte kalorimetri (gold standard) og beskrive overensstemmelsen mellem energibehov målt ved indirekte kalorimetri versus nuværende formel brugt på Medicinsk afdeling til estimering af energibehovet. Desuden ønskes resultatet af målingen sammenlignet med andre almindeligt brugte formler. Derudover ønskes det undersøgt, om specifikke indikatorer for sygelighed er relateret til overensstemmelsen mellem målt og beregnet energibehov.

​Studiedesign

Et prospektivt diagnostisk nøjagtighedsstudie hvor den nuværende praksis for fastsættelse af energibehov evalueres. 

​Metoder

Studiet består af data indsamlet fra patientens journal samt indsamling af data fra måling med IC. Den enkelte måling tager min. 10 min. + information og klargøring. Det estimeres at indsamling af data min. 50 patienter. Der er ingen ændring på patienternes standardbehandling udover at patienterne systematisk måles med IC.

​Deltagere

Voksne > 18 år. Indlagt på Medicinsk afdeling, Indlagt i < 72 timer.

​Tidsramme

Efteråret 2022 til efteråret 2023.

​Finansiering

Projekter er støttet af Københavns Professionshøjskole og HGH via en forskningssemesterstuderende samt af Nutricias forskningslegat uddelt af DSKE.

​Studieidentifikation

Projektet er godkendt i Pactius journal-nr.: P-2022-478.

​Kontaktpersoner

  • Tina Munk, leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev-Gentofte Hospital. (tina.munk@regionh.dk)
  • Anne Wilkens Knudsen, forskningsmedarbejder, ph.d. Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Herlev-Gentofte Hospital (anne.wilkens.knudsen.01@regionh.dk)

​Artikler

Ingen.

​Abstract

Ingen.

​Samarbejdspartnere

  • Medicinsk afdeling
  • Københavns Professionshøjskole
Redaktør