​​​​​

Hvem er vi

 

Vi er en afdeling med ca. 560 ansatte, der giver behandling mod kræft i form af stråleterapi og medicinsk behandling. ​Afdelingen er en af Danmarks største og førende kræftafdelinger med international ekspertise. Vi giver cirka 120.000 behandlinger og konsultationer om året

Hvilke sygdomme behandles i afdelingen

Når man er blevet henvist til Afdeling for Kræftbehandling, har man fået diagnosticeret en kræftsygdom. ​
Vores patientgruppe består af unge og voksne. Vi behandler patienter med kræftknuder (solide tumorer) af næsten alle typer.

Find mere information om, hvilke sygdomme vi behandler i Afdeling for Kræftbehandling

Hvilke typer behandlinger giver vi

Vi giver strålebehandling, kemoterapi og behandling med nye specielle stoffer, der virker mod kræft. Størsteparten af vore nye patienter modtager enten medicinsk kræftbehandling, stråleterapi eller en kombination af begge dele.
Vi arbejder målrettet på at overholde behandlings- og ventetidsgarantien for alle patienter. Vi arbejder også målrettet på, at man som patient føler sig tryg og velinformeret.

Find mere information om de typer af behandling vi giver i afdelingen

Opdelt i klinikker og områder  

Personalet på afdelingen er opdelt i klinikker, der koncentrerer sig om hver deres bestemte område inden for gruppen af kræftsygdomme. Disse klinikker tager sig af undersøgelser og behandling, det vil sige medicinsk kræftbehandling, stråleterapi, understøttende behandling (behandling mod sygdommens symptomer og mod bivirkninger ved kræftbehandlingen), forsøgsmæssig behandling, rehabilitering, pleje og opfølgning. På den måde sikrer vi, at vores patienter bliver behandlet af personale, der har en høj grad af specialviden inden for de bestemte kræftsygdomme.

 • Link til Klinik 1 Klinikken undersøger og behandler patienter med ​kræft i hoved-halsområdet, skjoldbruskkirtel, lunger eller hud.
 • Link til Klinik 2 Klinikken undersøger og behandler patienter med kræft i tarm, endetarmsåbning, bugspytkirtel eller lever​.
 • Link til Klinik 3 Kinikken undersøger og behandler patienter med brystkræft.
 • Link til Klinik 4 Klinikken undersøger og b​​​ehandler patienter med  kræft i nyrerne, blæren, underlivet eller blærehalskirtlen.
 • Link til Klinik 5 Klinikken undersøger og behandler patienter med modermærkekræft eller kræft i bugspytkirtlen - og giver eksperimentel behandling.
 • Link til Klinik 6 Klinikken undersøger og behandler patienter med sarkom (knogle- og bløddelskræft).

Find mere information om klinikkerne i Afdeling for kræftbehandling

Kræftbehandling sengeafsnit 1

Kræftbehandling, sengeafsnit 1 har 33 senge.
Find mere information om Sengeafsnit 1

Stråleterapien

Stråleterapien planlægger og udfører strålebehandlinger. Vi har den sidste nye teknologi inden for stråleapparatur og et erfarent og veluddannet personale. Vi foretager cirka 56.000 behandlinger om året fordelt på 9 acceleratorer.
Find mere information om Stråleterapien

Nationalt Center for Cancer Immun Terapi (CCIT-DK)

CCIT-DK  har til formål at bygge bro mellem basal og klinisk forskning i forbindelse med cancer-immunterapi. Centeret  ledes af 3 professorer og beskæftiger ca. 90 hovedsageligt fondsaflønnede medarbejdere med videnskabelige og tekniske kompetencer.

Find mere information om Nationalt Center for Cancer Immunterapi på centerets engelske hjemmeside 

Center for Kræftforskning (CFK)

Kræftbehandling er et udviklingsområde. Det betyder, at afdelingen igangsætter og deltager i en lang række regionale, nationale og internationale særligt behandlingsrelaterede udviklingsarbejder. Herudover kommer en række sygeplejemæssige forskningsprojekter.

I Afdeling for Kræftbehandling er patienten i centrum for behandlingen, forskningen og undervisningen. Derfor kan du også som patient blive spurgt, om du vil deltage i forskningsforsøg. Vi arbejder på at udvikle nye behandlingsmetoder og behandlinger, så vi kan bidrage til at lindre og helbrede endnu flere patienter med kræft fremover.
Center for Kræftforskning (CFK) består af

 • klinik 5
 • Klinisk Forskningsenhed (KFE)
 • Enhed for sygeplejeforskning
 • Videnscenter for medicinsk behandling af Kræft i Bugspytkirtlen (VKB)
 • Videncenter for Onkologisk Rehabilitering​
 • Laboratoriet​
 • Dyrestalden

Find mere information om Center for Kræftforskning på denne hjemmeside under punktet forskning.

Kontaktcenter - ring til os og få råd og vejledning

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingsforløbet, er du velkommen til at kontakte os. Du og dine pårørende kan ringe til os allerede fra det tidspunkt, du får din indkaldelse.
Find telefonnumrene til Afdeling for Kræftbehandlings kontaktcenter - klik på Kontakt ud for den klinik eller det område, du ønsker

Uddannelsesaktiviteter

Der stilles store krav til personalets faglige og menneskelige kvalifikationer i arbejdet med alvorligt syge patienter og deres pårørende. For at kunne imødekomme dette har vi løbende undervisning, uddannelse og supervision af personalet.

Afdelingen deltager i uddannelsen af sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, sundhedsservice-sekretærelever, lægesekretærelever, lægestuderende og studerende fra kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Afdelingen tager sig også (sammen med de øvrige onkologiske centre) af speciallægeuddannelsen i onkologi og uddannelsen af hospitalsfysikere. Afdelingen er meget forskningsaktiv. 
​Der er knyttet 5 professorater og 8 lektorater til afdelingen.
Redaktør