Uddannelse

​Der stilles store krav til de faglige og menneskelige kvalifikationer i arbejdet med alvorligt syge patienter og deres pårørende. Der gives derfor løbende undervisning, uddannelse og supervision til afdelingens ansatte.

Afdeling for Kræftbehandling tilbyder følgende uddannelser:

Uddannelsesaktiviteter 

Afdelingen deltager i uddannelsen af sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever og lægestuderende. Afdelingen tager sig også (sammen med de øvrige onkologiske centre) af speciallægeuddannelsen i onkologi og uddannelsen af hospitalsfysikere.
Lektorater og professorater
Der er tilknyttet 4 lektorater og 5 professorater til afdelingen.   

Lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Afdelingslæge, ph.d. Marco Donia

Lektor ved Institut for Klinisk Medicin,  Københavns Universitet

Overlæge, ph.d. Anders Krarup-Hansen

Forskningslektor ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Overlæge, ph.d. Gitte Persson

Lektor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet

Seniorforsker Özcan Met

Professor ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Inge Marie Svane, overlæge, ph.d.

Professor ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Dorte Lisbet Nielsen, overlæge, dr. med. ,professor

Professor ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Julia Sidenius Johansen, overlæge, dr. med. , professor

Professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet

Per thor Straten,  M.Sc. (Molecular biology), ph.d.

Professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet

Mads Hald Andersen, dr. techn, dr. med.


Læs mere om information - for sundhedsfaglige​​

 

 

 
 

​​

Redaktør