Besøg af pårørende

For at beskytte patienter, pårørende og personale mod coronavirus bedes besøgende følge nedenstående forholdsregler.

Hvis du skal på besøg på Sengeafsnittet

  • Patienter er velkomne til at få besøg

  • Brug engangsmundbind

  • Brug håndsprit, når du ankommer, og når du går

  • Hold 1 meters afstand til andre

  • Bliv så vidt muligt på sengestuen, når du er på besøg.  

Test inden du besøger eller ledsager en patient

Hvis du ledsager eller besøger en patient, opfordrer vi dig til at blive testet for corona inden dit besøg.Test før besøg er et ikke et krav, men vi appellerer til, at du hjælper os med at passe på patienter og personale.  Typen af test er ikke vigtig.

Test for coronavirus

På medhør ved samtaler - optagelse af samtaler

Du er velkommen til at optage samtalen eller ringe til dine pårørende under samtaler med sundhedspersonalet, så dine pårørende kan være med på telefon/Skype/Face Time.

Særlige hensyn 

Du kan af og til blive bedt om at forlade stuen, hvis plejen, behandlingen eller hensynet til øvrige patienter kræver det. 

Stuegang 

Der er stuegang mellem klokken 9.00 og 15.00 på hverdage.
I weekender og på helligdage er der stuegang ved behov mellem klokken 9.00 - 18.00.

Formålet med stuegangen er, at lægen i samarbejde med patienten afdækker symptomer og iværksætter undersøgelser. Som pårørende kan du eventuelt være på medhør til stuegang, hvis patienten er indforstået med det.  Du er også altid velkommen til at tale med plejepersonalet.

Lægesamtale

Hvis der er behov for en lægesamtale, kan dette aftales med personalet. Lægesamtalen er en dialog mellem personale, patient og pårørende om behandling eller planer. Lægesamtaler foregår efter aftale. Det er ofte den læge, der går stuegang, der er med til samtalen. Hvis du som pårørende ønsker at deltage i lægesamtalen, skal du aftale tidspunktet med plejepersonalet. Ved lægesamtalen er der mulighed for at stille spørgsmål til lægen.Redaktør