Besøg af pårørende

For at beskytte patienter, pårørende og personale mod coronavirus bedes besøgende følge nedenstående forholdsregler.

Opdateret den 27. august 2021

Ingen adgang, hvis du har symptomer

Gå IKKE ind på hospitalet, hvis du føler dig syg – og fx har ondt i halsen, muskelsmerter, tør hoste og feber. Du skal have været uden symptomer i 48 timer.

Test inden besøg

Besøgende eller pårørende, opfordres til at lade sig teste for COVID-19, inden besøg på hospitalet. (det er ikke et krav). Alle typer test kan bruges.

Lydoptagelse af samtale - og medhør

Som patient er du velkommen til at lydoptage samtalen eller ringe til dine pårørende under samtaler med sundhedspersonalet, så dine pårørende kan være med på telefon/Skype/Face Time.

Når du er på besøg på Sengeafsnittet

  • Brug engangsmundbind under besøget - få eventuelt udleveret et mundbind i receptionen
  • Brug håndsprit

  • Hold mindst 1 meters afstand til andre

  • Bliv så vidt muligt på sengestuen, når du er på besøg.

Test for coronavirus

Særlige hensyn 

Du kan af og til blive bedt om at forlade stuen, hvis plejen, behandlingen eller hensynet til øvrige patienter kræver det. 

Stuegang 

Der er stuegang mellem klokken 9.00 og 15.00 på hverdage.
I weekender og på helligdage er der stuegang ved behov mellem klokken 9.00 - 18.00.

Formålet med stuegangen er, at lægen i samarbejde med patienten afdækker symptomer og iværksætter undersøgelser. Som pårørende kan du eventuelt være på medhør til stuegang, hvis patienten er indforstået med det.  Du er også altid velkommen til at tale med plejepersonalet.

Lægesamtale

Hvis der er behov for en lægesamtale, kan dette aftales med personalet. Lægesamtalen er en dialog mellem personale, patient og pårørende om behandling eller planer. Lægesamtaler foregår efter aftale. Det er ofte den læge, der går stuegang, der er med til samtalen. Hvis du som pårørende ønsker at deltage i lægesamtalen, skal du aftale tidspunktet med plejepersonalet. Ved lægesamtalen er der mulighed for at stille spørgsmål til lægen.Redaktør