Besøgstid

For at beskytte patienter og personale mod coronavirus er besøg begrænset på sengeafsnittet

Hvis du skal på besøg


  • skal du være nær pårørende
  • må der højst være 1 fast besøgende
  • skal du bruge mundbind under besøget
  • skal besøget fortrinsvis foregå udendørs
  • kan du være på besøg i højst 1 time..

På medhør ved samtaler

Hvis din indlagte pårørende ønsker det - er du velkommen til at ringe og eventuelt være på medhør ved samtaler med personalet.

Tak fordi du hjælper med at beskytte patienter og personale mod coronavirus.

Særlige hensyn 

Du kan af og til blive bedt om at forlade stuen, hvis plejen, behandlingen eller hensynet til øvrige patienter kræver det. 

Stuegang 

Der er stuegang mellem klokken 9.00 og 15.00 på hverdage.
I weekender og på helligdage er der stuegang ved behov mellem klokken 9.00 - 18.00.

Formålet med stuegangen er, at lægen i samarbejde med patienten afdækker symptomer og iværksætter undersøgelser. Som pårørende kan du eventuelt være på medhør til stuegang, hvis patienten er indforstået med det.  Du er også altid velkommen til at tale med plejepersonalet.

Lægesamtale

Hvis der er behov for en lægesamtale, kan dette aftales med personalet. Lægesamtalen er en dialog mellem personale, patient og pårørende om behandling eller planer. Lægesamtaler foregår efter aftale. Det er ofte den læge, der går stuegang, der er med til samtalen. Hvis du som pårørende ønsker at deltage i lægesamtalen, skal du aftale tidspunktet med plejepersonalet. Ved lægesamtalen er der mulighed for at stille spørgsmål til lægen.Redaktør