Information til pårørende

​At være pårørende

Det at være tæt på en person, der har fået en kræftdiagnose kan være både omvæltende og krævende.
Vi håber derfor, at de råd og praktiske oplysninger vi har samlet, kan være en hjælp. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til personalet.

Besøg på Afdeling for Kræftbehandling

Hvis I er flere pårørende, kan det være en fordel at vælge en, som har kontakten til personalet. Det gælder også ved lægesamtaler og stuegang. 

Særlige hensyn generelt

Du kan af og til blive bedt om at forlade stuen eller behandlingsstuen, hvis pleje, behandling eller hensynet til øvrige patienter kræver det. Det kan eksempelvis være, ved undersøgelse eller videregivelse af personlig information.

Hvad kan du gøre - som pårørende 

Det kan være en hjælp, at du er opmærksom og opsøgende i forhold til viden om sygdommen. Det kan være viden om behandlingsmetoder, kost, motion, muligheder for støtte og hjælp og så videre.

Nogle gange ønsker din pårørende med kræft dog ikke at vide så meget om sygdommen. Lad hende eller ham bestemme tempoet. Tal sammen om, hvordan du kan give den bedste støtte:

  • tal om, hvad du kan hjælpe med
  • respektér behov, grænser og ønsker
  • tag ikke beslutninger på vegne af din pårørende med kræft
  • kom på besøg – afstem besøgene
  • orientér dig om sygdommen, og hvad der kan være med til at lindre
  • det der er brug for den ene dag, kan have ændret sig den anden dag
  • pas på dig selv, så du har overskud til at give omsorg.

Pjecer til pårørende

Film til pårørende (børn som er pårørende)

Link til You Tube - video for børn - om stråleterapi og kemoterapi - optaget på Afdeling for Kræftbehandling - i samarbejde med Sebastian Klein og Kræftens Bekæmpelse

Informationsmøder for pårørende

Link til afdelingens informationsmøder for pårørende og patienter

Rådgivning og vejledning for pårørende

Link til Rådgivning og vejledning

Redaktør