Digital udgave af bogen Bivirkninger i forbindelse med medicinsk kræftbehandling

Find den digitale udgave af  bogen, som handler om generelle bivirkninger ved medicinsk kræftbehandling​

Bogen er et opslagsværk på 60 sider og handler om generelle bivirkninger ved medicinsk kræftbehandling. Bogen skal gøre patienter og pårørende mere fortrolige med håndteringen af bivirkninger, samtidig med at den skal ruste dem til at være aktive deltagere i deres eget forløb.

Bogen udleveres til alle patienter i afdelingen, der modtager medicinsk kræftbehandling – og kan bruges indtil et år, efter at behandlingen er afsluttet.

Redaktør