Bestilling af donorsæd

​Information om bestilling af donorsæd fra European Sperm bank

​Hvis du /I skal i behandling med donorsæd eller donorback-up, og ikke vælger en donor fra fertilitetsklinikkens udvalg af anonyme sæddonorer, skal du/I selv bestille sæden direkte hos European Sperm Bank.

Læs mere i: "Vejledning i bestilling af sæd fra European Sperm bank" 


Redaktør