Velkommen til afdelingen

​I Gastroenheden er vi specialister i at undersøge, pleje og behandle patienter med mave-, tarm- og leversygdomme.

Gastroenheden er fordelt på forskellige afsnit på Herlev Hospital:

  • Sengeafsnit
  • Ambulatorium (kirurgisk, medicinsk, dagafsnit og stomiklinik) 
  • Kikkertundersøgelse
  • Laboratoriet
Der udover har vi to klinikker på Gentofte Hospital
  • Klinik for mave-, tarm og leversygdomme

Alle ansatte på afdelingen gør deres bedste for at give dig den bedst mulige pleje og behandling og sikre, at du får det bedst mulige forløb. Læs om de forskellige sygdomme og behandlinger.

Personale på afdelingen

På afdelingen er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, sekretærer, læger, bioanalytikere og forskningspersonale. Du kan desuden møde studerende, portører, serviceassistenter, hospitalsmedhjælpere, fysioterapeuter og farmakonomer.

Forskning

Gastroenheden er en særdeles forskningsaktiv afdeling. Du kan læse mere om forskning på afdelingen her. 

Afdelingsledelsen

Afdelingen ledes af ledende oversygeplejerske Susanne Dansholm og ledende overlæge Benedicte Vibjerg Wilson. 

Redaktør