​​

Velkommen til afdelingen

​I Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme er vi specialister i at undersøge, pleje og behandle patienter med mave-, tarm- og leversygdomme.

Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme er fordelt på forskellige afsnit på Herlev Hospital:

  • Sengeafsnit
  • Klinikker (kirurgisk, medicinsk, dagafsnit og stomiklinik) 
  • Kikkertundersøgelse
  • Laboratoriet
​​Alle ansatte på afdelingen gør deres bedste for at give dig den bedst mulige pleje og behandling og sikre, at du får det bedst mulige forløb. Læs om de forskellige sygdomme og behandlinger.

Personale på afdelingen

På afdelingen er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, sekretærer, læger, bioanalytikere og forskningspersonale. Du kan desuden møde studerende, portører, serviceassistenter, hospitalsmedhjælpere, fysioterapeuter og farmakonomer.

Forskning

Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme er en særdeles forskningsaktiv afdeling. Du kan læse mere om forskning på afdelingen her. 

Afdelingsledelsen​

Afdelingen ledes af chefsygeplejerske Susanne Dansholm og ​cheflæge​ Vibeke Parner.

Redaktør