Forskning

Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme er en særdeles forskningsaktiv afdeling, og der foregår forskning på højeste internationale niveau både i kirurgisk og medicinsk sektion.

​​

Afdelingen gennemfører en række forskningsprojekter, og du kan som patient blive spurgt om deltagelse i et forskningsprojekt i forbindelse med dit forløb i Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme - både i klinikken og under indlæggelse.​

Forskningsetik i højsædet

Vi overholder selvfølgelig alle gældende regler og sætter forskningsetikken i højsædet. Alle forskningsprojekter er derfor naturligvis godkendt af videnskabsetisk komité og andre relevante instanser afhængig af forsøgets art.

Frivilligt at deltage

Det er selvfølgelig frivilligt at deltage i et forskningsprojekt, og du kan som deltager trække dig ud når som helst i løbet af et forsøg uden at skulle begrunde det nærmere.

Det overordnede formål med al klinisk forskning er at forbedre patientbehandlingen, og vi gennemfører ikke forskning, hvor det kunne betyde en forringet behandling for den aktuelle patient.

Vi håber derfor, at du som patient vil deltage i forskningsprojekter under dit forløb i afdelingen, da det vil gavne patientbehandlingen.

Forskningscentre i Afdeling for Mave, Tarm- og Leversygdomme