Kvindesygdomme, sengeafsnit 1

​​​Velkommen til Kvindesygdomme, sengeafsnit 1.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kvindesygdomme, sengeafsnit 1 er en afdeling med flere underspecialer indenfor det gynækologiske område, som er:

 • Kvindesygdomme i underlivet
 • Kræft i underlivet
 • Kvinde og Bækkenbundssygdomme

Sengeafsnittet diagnosticerer og behandler kvinder med forskellige symptomer og sygdomme i underlivet, som kræver undersøgelse og behandling.

​Eksempler på symptomer og sygdomme kan være:

 • Blødningsforstyrrelser
 • Smerter i underlivet
 • Vandladningsproblemer
 • Problemer tidligt i graviditeten
 • Gynækologiske cancersygdomme mm.

Kvindesygdomme, sengeafsnit 1 modtager kvinder som er planlagt til et indlæggelsesforløb i forbindelse med operation og pleje.

På sengeafsnittet vægtes et højt fagligt niveau som grundlag for et godt og trygt indlæggelsesforløb, der tager udgangspunkt i dine behov samt inddrager dig og dine pårørende i behandlingen. 

Ved forundersøgelsen får du udleveret det patientinformationsmaterieale, der er relevant for dig. Vi anbefaler, at du har læst det udleverede informationsmateriale inden indlæggelsen idet evt. spørgsmål kan blive besvaret af lægen eller sygeplejersken ved indlæggelsen. 

Se mere om afdelingens patientinformationsmateriale​​.

I velkomstpjecen kan du læse mere om vores kontaktpersonordning og andre nyttige informationer.

Personalet

Personalet på Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler er sammensat af både uddannet personale samt forskellige faggrupper under uddannelse.

Det uddannede personale er:

 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Sygepleje - og lægesekretærer
 • Læger

Personale under uddannelse er:

 • Sygeplejestuderende
 • Social - og sundhedsassistentelever
 • Jordemoderstuderende
 • ​Medicinstuderende

Læs mere om afdelingens uddannelser her​.

Ledelsen

Klinikledelsen på Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler er tværfaglig sammensat og varetager den daglige ledelse:

 • Afdelingssygeplejerske Ergül Abdulovski
 • Overlæge Kresten Rubeck Petersen
 • Overlæge Mette Schou Hammerum
 • Overlæge Ulle Römmelmayer HviidRedaktør