Om Afdeling for Klinisk Mikrobiologi

​Afdeling for Klinisk Mikrobiologi er et alsidigt speciale, som omfatter laboratoriediagnostik af infektionssygdomme.

Sundhedsfagligt personale kan få svar på analyser, søge råd og vejledning. Privatpersoner skal kontakte den prøvetagende læge eller afdeling.