Om afdelingen

​Her kan du se lidt om, hvad vi beskæftiger os med i afdelingen, samt hvilke personalegrupper vi har ansat.

​​​Organisering af afdelingen

Afdeling for Klinisk Mikrobiologi består af

 • Prøvemodtagelse
 • Sekretariat
 • Laboratoriediagnostik
 • Klinisk rådgivning
 • Infektionshygiejnisk Enhed IHE
 • Forskning og undervisning
 • Substratafdelingen

Hvad laver vi i specialet

Afdeling for Klinisk mikrobiologi er et alsidigt speciale, som omfatter laboratoriediagnostik af infektionssygdomme. Vi giver også klinisk rådgivning i forhold til diagnostik og behandling af infektioner til hospitalsafdelingerne samt de praktiserende læger.

Inden for laboratoriediagnostik bruger vi både klassiske og nye molekylærbiologiske metoder til påvisning af bakterier, virus, svampe og parasitter.

Den kliniske rådgivning udgør en stor del af vores daglige arbejde og sker telefonisk, på kliniske konferencer og på tilsyn. Vi kommer også gerne, efter aftale, ud til anden form for fælles konference.​

En af vores andre kerneydelser er også infektionshygiejne, hvor vi arbejder med at forebygge, overvåge og opspore infektionssygdomme. En stor del af hygiejnesygeplejerskernes arbejde handler derfor om hospitalserhvervede infektioner og rådgivning til de hospitalsafdelinger, der rammes af den type infektioner.

Forskning og undervisning af forskellige personalegrupper er en nødvendig og naturlig del af arbejdet. Vores fag kombinerer laboratoriehåndværk, basal biologi og klinik. Vi stræber efter at have et fagligt miljø,​ som er attraktivt for både klinisk orienterede og forskningsinteresserede læger og bioanalytikere.

Afdelingens personale​

Afdeling for Klinisk Mikrobiologi består af personale inden for følgende faggrupper: 

 • Bioanalytikere
 • Laboranter
 • Afdelingsbioanalytikere
 • Overbioanalytikere 
 • Læger
 • Lægesekretærer
 • Hygiejnesygeplejersker
 • Farmakonomer
 • Hospitalsmedhjælpere
 • Molekylærbiologer
 • Bioinformatiker
 • Procesteknologer
 • Videnskabelige medarbejdere
 • Logistikmedarbejder​
 • Kliniske undervisere
 • Kvalitetsmedarbejder
 • Systemadministratorer​
 • Studerende 
 • Anden uddannelse 

Har du spørsmål

Du er velkommen til at ringe eller skrive, find information om hvordan du kommer i kontakt med os.


Redaktør