Mission og Motto

​Her kan du se vores mission og motto.

Mission

Afdeling for Klinisk Mikrobiologi yder rettidig, relevant og kvalitetssikret klinisk mikrobiologisk diagnostik og rådgivning til hospitaler og primærsektor i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt og Nord, til gavn for patientbehandling.

Afdeling for Klinisk Mikrobiologi´s øvrige kerneydelser er:
  • infektionshygiejne
  • forskning
  • udvikling
  • uddannelse
  • fremstilling af dyrkningssubstrater. 

Alle ydelser og produkter er på internationalt anerkendt kvalitetsniveau.

Motto​

​Vi er højest oppe, når det gælder faglighed, flow, forskning, fremtid, fantasi og tættest på med patientbehandling og medarbejdertrivsel.​


Redaktør