Staphylococcus aureus (MRSA)DNA/RNA (12128)

Version

1 (udgivet 22.04.2020)

Princip

Undersøgelse for methicillin resistente S. aureus (MRSA)-bærertilstand. Prøven dyrkes i et opformeringsmedium og efterfølgende på selektive screeningsplader. Herudover udføres PCR hurtigtest. 
Almindelige følsomme bakterier vil ikke blive påvist ved denne metode. Ønskes dyrkning for almindelige følsomme bakterier sendes podning til almindelig dyrkning og resistens (10011).

Indikation 

Se MRSA i hygiejnehåndbogen på VIP-portalen

Prøvemateriale 

Podning fra næse, svælg, perineum. Hvis relevant endvidere podning fra sår/bylder, eksem eller andre hudforandringer, intravenøse indstikssteder, perkutane sonder, drænsteder, stomi ved hudniveau; urin (hvis pt. har urinvejskateter); trakealsekret (hvis patienten er intuberet).

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Staphylococcus aureus (MRSA) DNA/RNA (12128). Udover hurtigtest udføres der også dyrkning. Der skal kun bestilles hurtigtest (PCR: DNA/RNA), hvis det har en isolationsmæssig konsekvens for patienten. Dette vil som udgangspunkt være indlagte patienter som ikke er kendte med MRSA i forvejen.
Ønskes kun dyrkning skal dette svares på I best./Ord.
Materiale: Podninger fra både næse, svælg og perineum.
Kan også bestilles som Best./ord.-sæt. Søg på MRSA, hvor der er 3 PTB’er, så det kan bestilles på en gang.

Utensilier

Podning med eSwab 


Prøvetagning 

Næse: Podepinden føres gennem det yderste af næsen (cavum nasi) 0,5 – 1 cm op. Podepinden drejes flere gange rundt mod indersiden af begge næsefløje, samtidig med at et fast tryk opretholdes. Samme podepind bruges til begge næsebor.
Svælg: Podepinden føres henover begge tonsiller med et let tryk.
Perineum: Podepinden føres henover perineum med et fast tryk.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

Hurtigtest for prøver modtaget i KMA senest kl. 20 på hverdage og senest kl. 18 på lørdag/søndag/helligdage svares ud samme dag.
For dyrkningern må der påregnes en svartid på 2-4 hverdage efter prøvens modtagelse i KMA.
Positive svar hos indlagte patienter som ikke er kendte med MRSA i forvejen, afgives telefonisk til den rekvirerende afdeling.

Tolkning

Hurtigtest (PCR) besvares:
”MRSA (methicillin resistens S. aureus) påvist/ikke påvist ved hurtigtest”.
Negativ dyrkning besvares ”Ingen vækst af MRSA (methicillin-resistente S. aureus)” og
Positiv dyrkning ”Staphylococcus aureus; Methicillin resistent S. aureus(MRSA)” og resistensmønster.
Patienter der har fået antibiotika indenfor den sidste uge inden prøvetagning kan udkomme med falsk negativt dyrkningssvar.
Der kan i enkelte tilfælde være uoverensstemmelse mellem hurtigtest og dyrkningssvar. I så fald vil dyrkningssvaret være gældende medmindre prøven er taget under antibiotisk behandling.

Bemærkninger

MRSA er anmeldelsespligtig. Se i øvrigt MRSA i hygiejnehåndbogen på VIP-portalen eller kontakt hygiejneorganisationen eller vagthavende mikrobiolog ved tvivl om infektionshygiejniske forholdsregler.Redaktør