Abcesmateriale, aspireret pus (10011)

Version

2 (udgivet 27.08.2020)

Princip

Mikroskopi, dyrkning, identifikation og følsomhedsbestemmelse af bakterier og svampe.

Indikation

Dybe abscesser F.x på hals, i organer, peritoneum eller pelvis (fossa Douglasi). Lokalisation skal noteres i fritekst under de kliniske oplysninger, også hvis det drejer sig om ultravejledt punktur.  

Prøvemateriale 

Abscesmateriale udhentet ved sterilt ved aspiration eller ultralydsvejledt punktur.

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: dyrkning og resistens
Prøvekategori: Pus og sekreter
Materiale: Pus
Lokalisation: Anatomisk lokalisation angivet i fri tekst

Tidspunkt for prøvetagning 

For optimal følsomhed bør prøven tages før opstart af antibiotisk behandling hvis muligt.

Utensilier

Sterilt spidsglas.

Sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Prøven udtages ved perkutan punktur efter desinfektion. Desinfektion udføres med 2 x jodsprit 2,5 % SAD liniment, eller 2 x klorhexidinsprit 0,5 % i alkohol 70 %. Desinfektionsmidlerne skal tørre mellem påføringerne og inden punkturen. Efter desinfektion af indstiksstedet må dette ikke berøres, med mindre man har sterile handsker på. For at undgå jodforbrænding, aftørres jodet med sprit efter prøvetagningen.

Prøvemængde 

Se ovenfor, spidsglasset må kun fyldes halvt.

Forsendelse 

Sendes i kølekasse.

Svarafgivelse

Såfremt der ved mikroskopi påvises bakterier og svampe, vil dette fremgå af det foreløbige elektroniske svar eller eventuelt blive meddelt telefonisk til en autoriseret patientansvarlig medarbejder.
Foreløbigt dyrkningssvar afgives 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Slutsvar afgives efter 2-5 døgn.

Bemærkninger

Drænprøver giver sjældent brugbare oplysninger, derfor analyseres disse prøver ikke.

Redaktør