Skolen på Herlev Hospital

​Børn og unge i skolealderen går i skole, mens de er indlagt til observation i Center for Socialpædiatri på Børn og Unge, sengeafsnit 1
Se billeder fra skolen

Om skolen

På skolen rummer vi op til 8 elever i alderen 5-16 år. 
Vi er 3 lærere og 1 afdelingsleder med stor special-pædagogisk erfaring og videreuddannelse i pædagogisk psykologi. 
Skolen ligger i Børn og Unge, sengeafsnit 1, hvor børnene og de unge er indlagt. 

Om undervisningen

Eleverne undervises 2-4 timer dagligt i tidsrummet kl. 9.00-13.45 afhængigt af klassetrin.  I løbet af skoleugen har vi også en svømmetur og en række kreative aktiviteter.

På Skolen arbejder vi med anerkendende pædagogik, hvor vi møder eleven med nærvær og god tid. 
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev med fokus på det faglige udviklingstrin, elevens følelsmæssige tilstand og de udfordringer, der måtte være.

Vi forsøger at opbygge en god relation til den enkelte elev, så vi samlet set fremmer elevens motivation og glæde ved det at lære og ved at indgå i et fællesskab med andre børn og unge.

Dem vi arbejder sammen med

For at sikre, at skoleopholdet bliver en god oplevelse for den enkelte elev, arbejder vi tæt sammen med forældrene og elevens egen skole. 

Når barnet/ den unge bliver indlagt, har vi en samtale med eleven og forældrene. Ved udskivelsen deltager vi i afsnittets udskrivelses-samtale med det øvrige personale.  

Under indlæggelsen tager vi kontakt til elevens egen skole, og efter udskrivelsen deltager vi også i møder med elevens egen skole, hvis der er behov for det. 

Vores observation af barnets faglige og sociale kompetencer samt udfordringer indgår som en del af den samlede udredning af barnet/ den unge under observations-indlæggelsen. Som lærere har vi således et tæt samarbejde med det øvrige personale i Center for Socialpædiatri.

Redaktør