Billeder fra Skolen på Herlev Hospital

​I juni 2021 flyttede skolen over i det nye byggeri sammen med Børn og Unge, sengeafsnit 1

Malene, Christine, Johannes og Klaus står for den daglige undervisning på skolen.
Redaktør