CAG - Allergy

Formål

Formålet med CAG-Allergy er at løse det danske sundhedsvæsens store udfordring med et stigende antal patienter, der lider af allergiske sygdomme, herunder eksem, astma og høfeber samt fødevare- og medicinallergi.
Det vil vi gøre med banebrydende forskning i tidlig opsporing, nye individualiserede behandlinger og mere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

Indhold

Sundhedsstyrelsen har i en netop udgivet rapport dokumenteret en stigning på 75 % i antallet af patienter i behandling eller diagnosticeret med allergi i hospitalsvæsnet i Region Hovedstaden.

Allergiske sygdomme rammer alle aldersgrupper, er ofte livsvarig, og kan have store konsekvenser som reduceret livskvalitet og øget forekomst af hjerte-, psykiatriske og autoimmune sygdomme.

Allergiske sygdomme resulterer ofte i invaliditet og forkortet levetid.
De samfundsøkonomiske udgifter til allergiske sygdomme er betydelige.
CAG Allergy består af førende eksperter fra almen praksis, fem specialer involveret i behandlingen af allergiske patienter på tværs af sektorer og højprofilerede basalforskere i immunologi.

Den stærke struktur giver et optimalt miljø for banebrydende forskning som vil tiltrække internationale forskere og finansiering. CAG-Allergi har derudover en ambition om at bane vejen for en ændret klinisk praksis som vil leve op til fremtidige patienters behov og tilbyde behandling på det rette ekspertiseniveau fra start.

Redaktør