CAGs

​CAG: Clinical Academic Group

​Tværgående samarbejde til gavn for patienterne

Greater Copenhagen Health Science Partners danner rammen om et samarbejde mellem klinikere og forskere på tværs af hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Samarbejdet er organiseret i 12 forskningsgrupper, såkalde CAGs.

Den enkelte CAG (Clinical Academic Group) skal bidrage til sundhedsområdet med nye forskningsresultater, øget kvalitet i det kliniske arbejde og hurtigere implementering af resultater.

Afdeling for Børn og Unge deltager i tre af disse grupper:

Redaktør