Velkommen til og efter besøg på Akutmodtagelsen (Medicinsk søjle)

Det medicinske team har to behandlingsspor, henholdsvis medicinske sygdomme og hjerne- og nervesygdomme.

Akutmodtagelsen modtager patienter, der kommer med en akut opstået skade eller sygdom. Vi behandler ikke nødvendigvis patienter efter rækkefølge, men ud fra en sundhedsfaglig vurdering. Dette gælder uanset, om du er henvist fra egen læge, vagtlæge, ambulance eller via 1813.

Forløbet i Akutmodtagelsen

Et gennemsnitligt patientforløb i Akutmodtagelsen:

  • Når du ankommer, bliver din tilstand og dit behov for behandling vurderet af en sygeplejerske.
  • Afhængig af din tilstand og dine symptomer, vil din plejeansvarlige sygeplejerske udføre sygepleje, prøver og undersøgelser.
  • En læge tilser dig og vurderer dit behov for behandling, yderligere prøver eller undersøgelser.
  • Lægen giver efterfølgende svar på, hvad dine prøver eller undersøgelser viser, og du taler med lægen om dit videre behandlingsforløb.

Der er ventetid ved prøvesvar på dine undersøgelser samt ved ankomst af læge fra det speciale, som du har brug for. Forløbet kan variere afhængig af dit behandlingsbehov og antallet af patienter i Akutmodtagelse.

Den gennemsnitlige opholdstid for patienter i medicinsk team er 6-8 timer.

I medicinsk team har vi tre behandlingsspor

  • Medicinske sygdomme
  • Hjerne- og nervesygdomme
  • Kardiologiske sygdomme

Mens du venter

Vi er opmærksomme på alle i venteområdet. Hvis du oplever, at din sygdom bliver værre, er du altid velkommen til at henvende dig til personalet.

Parkering

Der er ubegrænset parkering i det nye p-hus ved akutmodtagelsen, ellers er der tidsbegrænset parkering på hospitalets områder. Har du brug for at forlænge din parkeringstid, kan du ringe til informationen. Her skal du oplyse CPR-nummer på patient og køretøjets registreringsnummer.

Mad og drikke

Det er muligt at få mad og vand, imens du venter. Der er også mulighed for at købe forplejninger på Gernes Torv - i forhallen - ved opgang 1, hvor du finder en café og en 7/11.

Husk at give personalet besked, hvis du forlader venteområdet.

Værdigenstande – ved indlæggelse

Du har selv ansvaret for dine ejendele, mens du opholder dig i akutmodtagelsen.  I særlige tilfælde kan der være undtagelser.

Spørgsmål

Vi vil meget gerne besvare dine spørgsmål. Skriv eventuelt dine spørgsmål ned, så du husker dem, når du taler med en læge eller en sygeplejerske.

Efter besøg på Akutmodtagelsen

Hvis du oplever, at dine symptomer forværres, at din almene tilstand bliver påvirket, eller at smerterne tiltager, skal du kontakte din egen læge. Er det uden for lægens åbningstid, henviser vi til Akuttelefonen 1813.

Transport hjem

Du skal som udgangspunkt selv sørge for hjemtransport. Personalet kan være behjælpelige med at ringe efter en taxa.

Din journal

Med NemID kan du se din journal på www. sundhed.dk samt på www.minsundhedsplatform.dk.

Du kan se dine journaloplysninger, og læse mere om din behandling/indlæggelse på hospitalet.

Information til egen læge

Vi giver din læge besked om, at du har været indlagt. Din egen læge får automatisk dit udskrivningsnotat med mindre du frasiger dig dette.

Apotek

Hvis lægen har ordineret receptpligtig medicin til dig, ligger recepten elektronisk.

Du kan afhente medicinen på apoteket.

Døgnåbent:
Steno Apotek
Vesterbrogade 6c
1620 København V

Apoteker med udvidet åbningstid:
Sønderbro Apotek
Amagerbrogade 158
2300 København S

Glostrup Apotek
Hovedvejen 101
2600 Glostrup

Svane Apotek
Lyngby Hovedgade 27
2800 Kongens Lyngby

Frederiksborg Apotek
Slotsgade 26
3400 Hillerød

Redaktør