Velkommen til Akutmodtagelsens kirurgiske korttidsafsnit

Generelle informationer om Akutmodtagelsens Kirurgiske Korttidsafsnit.

Vi håber, at din indlæggelse på kirurgisk korttidsafsnit forløber tilfredsstillende, og at oplysningerne i patientinformationen kan være en hjælp for dig.

Du er blevet indlagt på akutmodtagelsens kirurgiske korttidsafsnit, hvor der kun er patienter, der er indlagt akut. Skal du være indlagt i længere tid, vil du muligvis senere blive overflyttet til et andet afsnit.

Ting du kan få brug for under din indlæggelse

Hvis du til hverdag fast tager medicin, vil det være en stor hjælp, hvis du medbringer det. Derudover kan du få brug for dine personlige toilet- artikler, badekåbe og hjemmesko.

Stuegang

Der er stuegang hver dag. Det er dog ikke på faste tidspunkter, da patienterne på afsnittet bliver indlagt på forskellige tidspunkter af døgnet.

Ventetid

Der er som regel flere afdelinger involveret i dine undersøgelser. Nogle af disse afdelinger betjener hele hospitalet. Afhængig af lægens vurdering af dine symptomer og antallet af akutte patienter, kan der være ventetid på undersøgelser. I denne tid vil du være under observation, af plejepersonalet, i afsnittet.

Lægesamtale

Lægesamtalen er en dialog mellem personale, patient og pårørende om behandling eller planer. Hvis du har brug for en lægesamtale, kan du bestille tid hos plejepersonalet. Samtaler foregår oftest mellem klokken 14.00 og 15.00 – og altid efter aftale. Under særlige omstændigheder kan andre tidspunkter aftales.

Du må være forberedt på, at der kan forekomme ventetid, da lægen ofte må tage sig af akutte opgaver. Dine pårørende kan ikke bestille en lægesamtale uden din accept.

Afsluttende samtale

Inden vi udskriver eller overflytter dig til et andet afsnit, har du en afsluttende samtale med en læge eller en sygeplejerske, hvor I taler om det videre forløb.

Telefon

Dine pårørende er velkommen til at ringe til afsnittet for at høre, hvordan du har det.

  • Stue 61 til 68 (base 60) tlf.: 38 68 26 10
  • Stue 71 til 79 (base 70) tlf.: 38 68 26 11
  • Stue 80 til 89 (base 80) tlf: 38 68 98 26

Vi opfordrer til, at dine pårørende indbyrdes aftaler, hvem der har kontakten til afsnittet.

Tavshedspligt

Vi har tavshedspligt - selv over for dine nærmeste pårørende. Det er dig, der afgør om og til hvem, vi må udtale os om dine forhold.

Besøgstid

Der er ikke faste besøgstider, men vi beder om, at de besøgende viser hensyn, og vi henstiller til besøg af kortere varighed og i mindre grupper.

Mobiltelefon

Du må meget gerne medbringe en mobiltelefon. På den måde kan du let holde kontakt til dine pårørende.

Mad

En madvogn findes i det fælles patientopholdsrum ca. midt i afsnittet. Madvognen betjenes af personalet. Hvis du er i stand til det, anbefaler vi, at du selv henter din mad. Jo mere aktiv du har været på hospitalet, jo lettere bliver det, når du kommer hjem.

Madvognen er åben:
Morgenmad: 07.40 - 08.10
Frokost: 12.00 - 12.30
Aftensmad: 17.15 - 17.45

Har du været til undersøgelse, operation eller andet i madvognens åbningstid, kan du henvende dig til plejepersonalet, som vil sørge for mad til dig.

Mad til pårørende

Pårørende har mulighed for at spise med på afsnittet. Spisebilletterne kan købes i caféen på stueetagen eller via MobilePay 39707. Se opslag i patientopholdsstuen.

Drikkevarer

Drikkevognen, som du finder ved madvognen, betjenes af personalet. Vi beder dig hjælpe med at fjerne egne kopper og glas. Disse placeres på rullestativerne med brugt service.

Klager

Dine oplevelser som patient eller pårørende på Akutmodtagelsens Medicinske Korttidsafsnit er vigtige for os. Vi arbejder hele tiden på at forbedre os, og derfor er det vigtigt for os at høre dine synspunkter.

Opstår der situationer, hvor dine oplevelser ikke svarer til dine forventninger, opfordrer vi dig derfor til at informere afdelingssygeplejersken, områdeledelse eller alternativt afdelingsledelsen.

Personlige ejendele

Vi fraråder, at du medbringer større pengebeløb, kontokort, smykker og lignende. Du har som udgangspunkt selv ansvaret for at tage vare på dine personlige ejendele. Det er muligt at låse ejendele inde i skab og sengebord.

7-Eleven og café

Der er mulighed for at købe forplejninger på Gernes' Torv (forhallen) - ved opgang 1, hvor du finder hospitalscaféen og en 7-Eleven.

Åbningstid i caféen:
Mandag til fredag fra klokken 07.30 til 17.00

Caféen har lukket lørdag, søndag og helligdage.

Redaktør