Velkommen til Akutmodtagelsen - fast track

Akutmodtagelsen (fast track) modtager patienter, der kommer med en akut opstået skade eller sygdom.

Akutmodtagelsen modtager patienter, der kommer med en akut opstået skade eller sygdom. Vi behandler ikke nødvendigvis patienter efter rækkefølge, men ud fra en sundhedsfaglig vurdering. Dette gælder uanset, om du er henvist fra egen læge, vagtlæge, ambulance eller via 1813.

Forløbet i Akutmodtagelsen

Et typisk patientforløb i Akutmodtagelsen:

  • Når du ankommer til Akutmodtagelsen, bliver din tilstand og dit behov for behandling vurderet af en sygeplejerske.
  • Din skade kan evt. blive behandlet af en behandlersygeplejerske og afsluttes herefter.
  • Er dette ikke muligt vil dit behandlingsforløb blive overdraget til en læge.
  • Afhængig af dine symptomer vil du evt. få taget røntgen, hvis der er indikation for dette.
  • Du vil blive tilset af en læge, der vil tale med dig om dit videre behandlingsforløb.

Forløbet kan variere afhængig af dit behandlingsbehov og antallet af patienter i Akutmodtagelsen.

Mens du venter

Vi er opmærksomme på alle i venteområdet. Selvom du ikke kommer til på den tid, som du har forventet eller det tidspunkt som 1813 har givet dig, så har vi ikke glemt dig.

Hvis du oplever, at din sygdom eller skade bliver værre, skal du henvende dig til personalet. Det kan være, at du har behov for smertestillende medicin eller andet.

Har du behov for at forlade Akutmodtagelsen, bedes du henvende dig til personalet.

Parkering

Der er ubegrænset parkering i det nye p-hus ved akutmodtagelsen, ellers er der tidsbegrænset parkering på hospitalets områder. Har du brug for at forlænge din parkeringstid, kan du ringe til informationen på 3868 3868 - her skal du oplyse CPR-nummer på patient og køretøjets registreringsnummer.

Internetadgang

Der er gratis internet på hospitalet. Vælg RegHGaest under trådløse netværk på din mobil, pc eller tablet. Opret dig som bruger med e-mailadresse og få tilsendt en kode.

Pårørende

Der er fri besøgstid i Akutmodtagelsen. Vi beder dig og dine pårørende om at vise hensyn til de øvrige patienter.

Værdigenstande – ved indlæggelse

Du har som udgangspunkt selv ansvaret for dine ejendele, mens du opholder dig i Akutmodtagelsen.

Spørgsmål

Vi vil meget gerne besvare dine spørgsmål. Skriv eventuelt dine spørgsmål ned, så du husker dem, når du taler med en læge eller en sygeplejerske.

Redaktør