​​​​​​​

Intensiv behandling

Behandling og pleje af kritisk syge patienter​.


CORONAVIRUS - vigtig information
Læs om retningslinjerne ved besøg og ledsagelse her

Vores opgave er at diagnosticere og udføre en individuel tilpasset intensiv behandling og sygepleje på et højt fagligt niveau til kritisk syge patienter, der hovedsageligt kommer fra hospitalets andre afdelinger. 

Afsnit for Intensiv behandling har 12 behandlingspladser. Alle læger og sygeplejersker er specialuddannede. Afsnittet uddanner desuden lægestuderende, læger, sygeplejersker og sygeplejestuderende. Personalegruppen er derfor stor og består af ca. 100 medarbejdere.

For patienter

Da et ophold på Intensiv behandling aldrig er planlagt, er det godt at have tænkt nogen af tingene igennem før, eller når det skulle ske. Hvis du bliver alvorligt syg og kommer på Intensiv behandling, skal du give dit samtykke til behandlingen og samtykke til, at dine pårørende bliver informeret om din helbredstilstand. Personalet har pligt til at informere dig om din sygdom, prognose og den løbende behandling og pleje. Som patient har du ret til at sige ja eller nej til en foreslået behandling. Du har også ret til at læse din journal.

Der kan dog opstå situationer, hvor du er ude af stand til at give dit samtykke pga. bevidstløshed, anæstesimidler eller lignende. Her kan sundhedspersonalet ud fra et fagligt skøn og ud fra en vurdering af, hvad du selv ville have valgt, uden dit samtykke starte intensiv behandling op, og de kan ligeledes videregive helbredsinformationer til dine pårørende. 

For pårørende

Pårørende er ægtefælle/samlever, børn, slægtninge eller nære venner. Som pårørende er du meget velkommen til at besøge din nærmeste under indlæggelsen, ligesom du kan få en samtale med en læge/sygeplejerske ved behov.

Redaktør